Ο Ηρακλειώτης Σωτήριος Αμαργιανιτάκης Συντονιστής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων ΝΔ

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Στόχους η ενίσχυση της επεξεργασίας προτάσεων-πολιτικών, η ανάληψη στρατηγικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, ο εντοπισμός και η λύση προβλημάτων όλων των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομία.

Ο Σωτήριος Αμαργιανιτάκης, οικονομολόγος- πολιτικός επιστήμονας- επικοινωνιολόγος, BA, MA, MSc, PD, έμπειρος σύμβουλος επιχειρήσων & επενδύσεων (AIM BS), με πλούσια κομματική δράση και διαχρονική ποικίλη συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου και της χώρας, και με καταγωγή από το Ηράκλειο, ορίστηκε Συντονιστής του πολύ σημαντικού τομέα του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων του κεντρικού κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα, με στόχους την ενίσχυση της επεξεργασίας προτάσεων-πολιτικών, την ανάληψη στρατηγικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, τον εντοπισμό και λύση προβλημάτων όλων των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας (π.χ. μεταποίηση-βιομηχανίες, τουρισμό, υπηρεσίες, εμπόριο, καινοτόμο & πράσινο επιχειρείν, διεθνείς επενδύσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, φορολογία – απλούστευση διαδικασιών κοκ), την αμφίδρομη επικοινωνία με τις παραγωγικές τάξεις, φορείς, κοινωνία και την κυβέρνηση, καθώς και τη διαμόρφωση, υποβοήθηση και προβολή του προγράμματος διακυβέρνησης της χώρας, όσον αφορά το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό.

Πηγή: neakriti.gr

Related Articles