Σωκράτης Βαρδάκης: «Αόρατες για την κυβέρνηση οι μητέρες αναπληρώτριες
εκπαιδευτικοί»

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση αναφορικά με την άνιση μεταχείριση που
υφίστανται από την κυβέρνηση οι μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, προχώρησαν 31
βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου
Σωκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας αναφορά προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, την ανακοίνωση του Αυτόνομου Δικτύου
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παρά την ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία κοινοτικών οδηγιών που αυξάνουν την άδεια μητρότητας και στον ιδιωτικό
τομέα στους 9 μήνες, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τις μητέρες αναπληρώτριες
εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν.4997/2022, οι εργαζόμενες μητέρες με
συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δικαιούνται να λάβουν την ειδική άδεια
προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται -αυθαίρετα
και άδικα- οι μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, παρότι συνάπτουν το ίδιο καθεστώς
σύμβασης (ΙΔΟΧ).
Για τους λόγους αυτούς, το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών Π.Ε. τονίζει πως, σ’
αυτό το σπουδαίο ζήτημα της προστασίας της μητρότητας, μία είναι η ουσιαστική λύση,
που αποτελεί θέση του εκπαιδευτικού κινήματος και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, η
εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με αυτά των μόνιμων εκπαιδευτικών.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν εξίσωση της άδειας μητρότητας και
ανατροφής των αναπληρωτών γυναικών με των μονίμων, γενναία αύξηση του επιδόματος
μητέρας αυξητικά για κάθε παιδί, αναδιαμόρφωση του επιδόματος του παιδιού για τη
μητέρα εκπαιδευτικό από τη γέννηση του παιδιού μέχρι τα 24 έτη του, ανεξαρτήτως
σπουδών και επαναφορά του επιδόματος που αντιστοιχεί στο σύνολο των παιδιών στη
σύνταξη της γυναίκας εφ’ όρου ζωής. 
«Οι μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως
εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας. Πρόκειται για μία κατάφωρη αδικία που η κυβέρνηση
οφείλει να διορθώσει άμεσα», υπογράμμισε ο κ. Βαρδάκης.
Δεδομένων των παραπάνω, οι βουλευτές καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να
εξετάσουν τη σχετική ανακοίνωση και να τους ενημερώσουν για τις άμεσες ενέργειες στις
οποίες προτίθενται να προβούν.

Related Articles