Πιθανός δεύτερος γύρος για αναδιάρθρωση καλλιεργειών

by litsa TSANTIRAKI

Σε έναν δεύτερο γύρο υποβολής αιτήσεων για το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών, προσανατολίζεται το ΥΠΑΑΤ, καθώς στην πρώτη πρόσκληση από τα 166.720.000 ευρώ διαθέσιµα, µόλις τα 26 εκατ. ευρώ αναµένεται να απορροφηθούν µε βάση την πορεία των αιτήσεων. Σε αυτόν τον δεύτερο γύρο οι αρχές επεξεργάζονται ένα σχέδιο πρόσκλησης ύψους 60 εκατ. ευρώ, στο οποίο δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα, µέλη συλλογικών σχηµάτων, τα οποία θα έχουν την ευθύνη για τη σύνταξη του φακέλου και την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης. Φυσικά, ο δικαιούχος θα έχει τη δέσµευση να διανέµει την παραγωγή του µέσω του συλλογικού σχήµατος µε συµβόλαια.

Υπενθυµίζεται πως στην 1η πρόσκληση, όλη η διαδικασία είναι ευθύνη των οµάδων και των συνεταιρισµών, κάτι που οδήγησε σε µία γραφειοκρατία που λίγοι ήταν σε θέση να αναλάβουν και αποθάρρυνε την ένταξη στο πρόγραµµα.
Τα υπόλοιπα 80 εκατ. ευρώ αναµένεται να διατεθούν σε µία ακόµη προκήρυξη που θα αφορά τα άλλα καθεστώτα Αγροδιατροφής του Ταµείου Ανάκαµψης µε επικρατέστερο τον «Εκσυγχρονισµό στον Πρωτογενή Τοµέα» ή ακόµη και αυτό της Μεταποίησης.

Μένει να φανεί αν και εκεί θα υπάρξουν σχετικές αλλαγές ως προς τους δικαιούχους. Σηµειώνεται εδώ πως εφόσον δεν απορροφηθούν τα κονδύλια από το καθεστώς της Αγροδιατροφής, τότε θα µεταφερθούν σε άλλα καθεστώτα του Ταµείου Ανάκαµψης που δεν έχουν σχέση µε τον αγροτικό τοµέα.

Η Αναδιάρθρωση καλλιεργειών καλύπτει µέρος του κόστους εκρίζωσης (κατά µέσο όρο το 50%) και αναφύτευσης νέων ποικιλιών δενδρώδων καλλιεργειών (εξαιρούνται ελιά και οινάµπελα).

Τα κόστη ανά στρέµµα που καλύπτονται ως ένα βαθµό έχουν ως εξής:
Πυρηνόκαρπα: Σύνολο εγκατάστασης:1.859,08- 2.437,02 ευρώ, εκρίζωσης 358,76 – 641,41 ευρώ.
Μηλοειδή: Κόστος εγκατάστασης 2.230,19 – 3.323,06 ευρώ, εκρίζωσης 312,22 – 618,89 ευρώ.
Ακτινίδια: Κόστος εγκατάστασης 3.579,94 – 3.903,80 ευρώ, εκρίζωσης 468,14 – 604,99 ευρώ.
Εσπεριδοειδή: Κόστος εγκατάστασης 834,87 – 935,13 ευρώ, εκρίζωσης 335,90 – 427,56 ευρώ.
Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτανίνα: Κόστος εγκατάστασης 3.567,07 – 4.382,02 ευρώ το στρέµµα, 263,05 – 361,70 ευρώ το στρέµµα.

Related Articles