Δώρο Πάσχα: Μέχρι αύριο Μεγάλη Τετάρτη η καταβολή και ο υπολογισμός του

Την καταβολή του δώρου Πάσχα αναμένουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νόμο μέχρι αύριο Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου.

Το δώρο Πάσχα, όπως και το αντίστοιχο των Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με την Εθνική Γενική ΣΣΕ.

Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους.

Αυτό συνεπάγεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρο Πάσχα.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για το Δώρο Πάσχα αποδίδονται εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Εάν το δώρο δεν καταβληθεί κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία, ο εργοδότης κινδυνεύει με ποινική δίωξη λόγω μη έγκαιρης καταβολής και ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλει σχετική καταγγελία.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε μία επιχείρηση ως μισθωτοί από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου λαμβάνουν ολόκληρο δώρο, ενώ για λιγότερες μέρες εργασίας λαμβάνουν αναλογία του δώρου.

Όσοι απασχολούνται με ημερομίσθιο λαμβάνουν ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Αυξημένο δώρο κατώτατου μισθού: 406,25 €

Επίδομα αδείας: 390 €

Δώρο Χριστουγέννων: 812,5 €

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΗΣ 336×280
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 336×280
Ροή ειδήσεων - Τελευταία Νέα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ