«Πνίγεται» τα χρέη η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου – Εισηγήσεις για αύξηση των τιμολογίων πέφτουν στο τραπέζι

Οφειλές καταναλωτών και υποχρεώσεις προς τη ΔΕΗ την οδηγούν στα … βράχια

Το μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα που έχει προκύψει σε όλες τις ΔΕΥΑ της χώρας με τις κυβερνήσεις απλά να είναι παρατηρητές και πότε πότε να ρίχνουν ένα σωσίβιο, αποτυπώνεται στους ισολογισμούς των δημοτικών επιχειρήσεων.

Η θέση για όλες είναι δεινή και πολλές απειλούνται με κατάρρευση.

Ρεπορτάζ: Κορίνα Καφετζοπούλου

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη για τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου με πολλούς να αναρωτιούνται «ποιος θα πληρώσει τελικά το μάρμαρο;».

Εισηγήσεις πάντως για αυξήσεις τιμολογίων πέφτουν στο τραπέζι και αυτές καταγράφονται πλέον και στα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Εκ των πραγμάτων το πόστο της ΔΕΑΥΜ είναι κινούμενη άμμος ενώ το θέμα της πιθανής αύξησης των τιμολογίων δεν θα αργήσει να έρθει ξανά στην επιφάνεια στο διοικητικό της συμβούλιο με συγκεκριμένη πρόταση αλλά και στο δημοτικό συμβούλιο.

Το θέμα των αυξήσεων είχε τεθεί τέτοια περίοδο και πέρσι όμως ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, δεν το συζητούσε.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων στον ισολογισμό του 2022, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση της ΔΕΥΑΜ στις 25 Οκτωβρίου 2023, αποτυπώνει την σκληρή πραγματικότητα που καλούνται όλοι να διαχειριστούν. Στη γενική εικόνα τα αποτελέσματα του ισολογισμού της χρήσης για το 2022 υπήρξαν ζημιογόνα.

Οι ζημιές της χρήσεως ανήλθαν σε 1.505.065,80 ευρώ έναντι ζημιών 226.547 ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Η αύξηση αυτή των ζημιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση της δαπάνης προς τη ΔΕΗ , εξαιτίας της αύξησης της τιμής του ρεύματος.

Εδώ να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑ χρεώνονται με οικιακό και όχι βιοτεχνικό τιμολόγιο και αυτό έχει εκτοξεύσει τους λογαριασμούς που είναι πλέον επταψήφιοι και δεν μπορούν να αποπληρωθούν.

Την ίδια ώρα όσες ενέργειες και να γίνονται στον τομέα των εσόδων με τους δημότες ανταποκρίνονται στο σύνολό τους υπάρχει και η «ταφόπλακα» των παλιών χρεών που διογκώνονται και είναι αδύνατο να ρυθμιστεί το τεράστιο χρέος όποια προσπάθεια και αν γίνεται.

Το χρέος κατά μέσο όρο δεν πέφτει κάτω από τα περίπου 4.500.000 ευρώ.

Στην ανάλυση των στοιχείων του ισολογισμού του 2022 προ- κύπτουν αναλυτικά τα δυσμενή οικονομικά στοιχεία που αποτυπώνονται στα χρέη των καταναλωτών προς τη ΔΕΥΑΜ αλλά και στις οφειλές της Δημοτικής Επιχείρησης προς τη ΔΕΗ κυρίως καθώς στους προμηθευτές δεν υπάρχουν κενά παρά την ραγδαία αύξηση της τιμής των υλικών. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το υπέρογκο χρέος των καταναλωτών προς τη ΔΕΥΑΜ στον ισολογισμό του 2022, ανέρχεται στα 5.032.069,09 ευρώ και εμφανίζεται αυξημένο από τον ισολογισμό του 2021, που ήταν 4.635.656,07 ευρώ.

Το 2020 το χρέος αυτό ήταν 4.119.801,97 ευρώ, και το 2019, έφτανε τα 3.716.134,89 ευρώ.

 

Ίλιγγο προκαλούν οι οφειλές προς τη ΔΕΗ  

Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2022, στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που ενσωματώνονται οι εμπορικές, δηλαδή οι οφειλές προς τη ΔΕΗ και προς τους προμηθευτές ανέρχονται στα 4.188.176,40 , ευρώ με το ποσό αυτό σχεδόν στο σύνολό του να αφορά στη ΔΕΗ.

Στον ισολογισμό του 2021, το ποσό αυτό αντιστοιχούσε σε 1.848.444,48.

Το 2020 το χρέος προς την ΔΕΗ ήταν 946.141 ευρώ, ενώ το 2019, 1.189.286,12

Οι εισηγήσεις για αύξηση στα τιμολόγια

Στη συνεδρίαση που έγινε περί τα τέλη Οκτωβρίου και στα πρακτι-κά που έχουν δημοσιοποιηθεί στο θέμα της αναπροσαρμογής των τιμολογίων αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης.

Όπως σημειώνεται στη δημοσιευμένη απόφαση της ΔΕΥΑΜ στη ΔΙ ΑΥΓΕΙΑ: «Προέτρεψε τα μέλη του Δ.Σ να λάβουν υπόψη τις εισηγήσεις της οικονομικής υπηρεσίας για αυξήσεις τιμολογίων, να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις και να αναλάβει το πολιτικό κόστος, για να συνεχίσει η επιχείρηση να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους Δημότες-Καταναλωτές».

Νωρίτερα είχε αναφέρει ότι η ΔΕΥΑΜ «είναι επιχείρηση ανταποδοτικού χαρακτήρα και για να παράγει έργο θα πρέπει να έχει τις αντίστοιχες εισπράξεις.

Το πρόβλημα τίθεται στο γεγονός ότι η ΔΕΥΑΜ δεν βεβαιώνει ποσά. Σε βάθος τετραετίας θα έπρεπε να είχαν βεβαιωθεί ποσά αντίστοιχα των αυξήσεων των τιμολογίων της ΔΕΗ και της αυξητικής τάσης των τιμών γενικότερα και παρά τις εισηγήσεις της υπηρεσίας προς την κατεύθυνση αυτή, αυξήσεις σε τιμολόγια της ΔΕΥΑΜ δεν έγιναν. Έφερε παραδείγματα άλλων ΔΕΥΑ και ανέφερε ότι αν η ΔΕΥΑΜ είχε βεβαιώσει 1.500.000,00 ευρώ από αυξήσεις τιμολογίων της, ο προϋπολογισμός της θα ήταν ισοσκελισμένος».

Ο πρόεδρος Τάσος Λιαδάκης απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε από τον πρώην πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ, Φίλιππο Σαββάκη αφού αναφέρθηκε «στις ενέργειες της ΔΕΥΑΜ για είσπραξη των διακοπές υδρομέτρων, αγωγές κατά καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές, ρύθμιση οφειλών προ- κειμένου να διευκολυνθούν οι καταναλωτές να διακανονίσουν τις οφειλές τους και στην προσπάθεια για καλύτερη διαχείριση της επιχείρησης. Αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ, έπρεπε να αντιμετωπισθούν με αύξηση των τιμολογίων της επιχείρησης, που όμως δεν έγιναν».

Ως προς την κριτική ο κ. Σαββάκης σύμφωνα με τα πρακτικά:

«Κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο προσωπικά διότι δεν εκμεταλλεύτηκε το "ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΑ" προκειμένου να απαλλάξει τη ΔΕΥΑΜ από το χρέος της ενώ μπορούσε να το κάνει πράξη και δεν το έκανε. Επίσης ανέφερε ότι οι ΔΕΥΑ οδεύουν προς ιδιωτικοποίηση και η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ίσως δεν ιδιωτικοποιηθεί στην περίπτωση που μεταφερθεί στο Δήμο.

Ανέφερε ότι η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ήταν υγιής και δυνατή επιχείρηση και μπορούσε να διαπρέψει. Δεν εκμεταλλεύτηκε το χρόνο και τις ευκαιρίες που της δόθηκαν και γι' αυτό βρίσκεται σε αυτή τη θέση σήμερα».

Εξέλιξη τωνεργασιών

Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως, όπως σημειώνεται υπήρξαν ζημιογόνα. Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό ευρώ 2.460.475,13 , σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση της τάξεως του 1,65 % περίπου (40χιλ περίπου).

  • Οι ζημιές της χρήσεως ανήλθαν σε ευρώ 1.505 εκ., έναντι ζημιών 226 χιλ τη προηγούμενη χρήση. Η αύξηση αυτή των ζημιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση της δαπάνης προς τη ΔΕΗ , εξαιτίας της αύξησης της τιμής του ρεύματος.
  • Το σύνολο των περιουσιακών στοι χείων (ενεργητικού) ανέρχεται σε ευρώ 35.617.650,10 (2021: ευρώ 34.086.291,99), οι υποχρεώσεις σε ευρώ 25.458.674,48 (2021: ευρώ 22.340.330,00), η καθαρή θέση ανήλθε σε ευρώ 10.057.229, 17 (2021: 11.652.364,34 ευρώ), ενώ οι προ- βλέψεις ανήλθαν σε ποσό ευρώ 101.746,45 (2021: ευρώ 93.597,65).

Προβλεπόμενη πορεία

Η Διοίκηση της Επιχείρησης είναι αισιό δοξη για τη μελλοντική της πορεία παρά τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην αγορά.

Συνεχής σκοπός της Διοίκησης της Επιιχείρησης παραμένει η αξιοποίηση του δικτύου της, η επέκταση του και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Η πληγή της άρδευσης 

Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η πληγή της άρδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή την «προίκα» την κληρονόμησε ο Δήμος Μαλεβιζίου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί Μαμουλάκη, όμως υπήρχε ένα χάος και παραμένει τουλάχιστον ως προς την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων (παγίων) και πολύ παλιών χρεών.

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, μετά την προσπάθεια που έγινε άρχισε να βεβαιώνει από το δεύτερο εξάμηνο του 2017, τους λογαριασμούς.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αποδοχή των παγίων.

Όπως σημειώνεται στον ισολογισμό του 2022 από τον ορκωτό λογιστή : «Κατά την 31/12/2022 το ύψος των απαιτήσεων άρδευσης ανερχόταν σε ποσό ευρώ 504.221,53 ευρώ και παρακολουθούνται λογιστικά σε λογ/μούς τάξεως ενώ το ύψος των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς το Δήμο από την είσπραξη απαιτήσεων άρδευσης ανερχόταν σε ποσό ευρώ 98.905,11 ευρώ. Πέρα των ανωτέρω εκκρεμεί η εκ μέρους του Δήμου παραλαβή μέρους των παγίων , τα οποία αφορούν την άρδευση , όπως αυτά περιγράφονται στην 230/2021 απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης».

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ