ΚΕΟΣΟΕ: Έκτακτη σύσκεψη Οινοποιητικών Συνεταιρισμών

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις τόσο στις χώρες της Ε.Ε., όσο και στη χώρα μας, μόνο «κεραυνός εν αιθρία» δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν.

Τα συσσωρευμένα προβλήματα του χώρου της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα και ειδικότερα του τομέα της αμπελοκαλλιέργειας, έχουν διατυπωθεί εδώ και χρόνια σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες, χωρίς ουσιαστικά να υιοθετούνται πολιτικές επίλυσης τους, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη εκτάσεων, εξ αιτίας της οικονομικά ασύμφορης καλλιέργειας.

Η ΚΕΟΣΟΕ έχει θέσει επανειλημμένως τα ζητήματα του πρωτογενούς, του μεταποιητικού τομέα και της αγοράς, των οποίων απαιτείται  άμεσα η αντιμετώπιση και έχουν σχέση με το κόστος παραγωγής,  την παραοικονομία και εν τέλει με το αμπελουργικό εισόδημα,  διαχρονικά σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες.

Δεδομένου του ασφυκτικά πιεστικού πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι αμπελοκαλλιεργητές και οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί, εξαιτίας των διαχρονικών προβλημάτων που παραμένουν άλυτα, η ΚΕΟΣΟΕ συγκαλεί σύσκεψη των οινοποιητικών συνεταιρισμών μελών της την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00 με θέμα:

«Μια άλλη αγροτική πολιτική, για την αμπελουργία που βρίσκεται σε κίνδυνο»

Ελλάδα - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ