Τρικυμία … στις παραλίες – Τι συμβαίνει στο Μαλεβίζι και στις μισθώσεις που είναι σε ισχύ

Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το νέο σχέδιο νόμου είναι ότι το 50% της παραλίας πρέπει να παραμένει ελεύθερο

Petite Perle 300×250

Σχέδιο νόμο «σκούπα» για την παραχώρηση του αιγιαλού κατατέθηκε στη Βουλή που επιφέρει μεγάλες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Οι σημαντικότερες είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις τουλάχιστον το 50% της παραλίας πρέπει να είναι ελεύθερο.

Της Κορίνας Καφετζοπούλου

Επιπλέον ότι οι διαδικασίες παραχώρησης δε θα διενεργούνται από τους Δήμους αλλά από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, με ηλεκτρονική διαδικασία. Το ερώτημα που απασχολεί πολλούς ντόπιους επιχειρηματίες είναι τι θα γίνει με τις συμβάσεις που είναι σε ισχύ.

Ο δήμος Μαλεβιζίου έχει στη δικαιοδοσία του μια μεγάλη παραλιακή ζώνη που ξεκινάει από την παραλία της Αμμουδάρας από τα Δυτικά της εκβολής του Ξηροπόταμου μέχρι και το Φόδελε.

Από τον δήμο Μαλεβιζίου γίνεται επίσης παραχώρηση στη ΜΑΕΔΗΜ των παραλιών της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς, του Μονοναύτη, και του Παλαιοκάστρου.

Στον δήμο Μαλεβιζίου οι διαδικασίες παραχώρησης και οι δημοπρασίες απλής χρήσης αιγιαλού είχαν γίνει πέρυσι για 41 θέσεις.

Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου είχε αποφασιστεί επίσης ότι οι απευθείας αναθέσεις και οι συμβάσεις με δημοπρασία θα έχουν διάρκεια μίσθωσης για τρία χρόνια έως 31- 12-2025.

Ως προς το αυτό δεν υπάρχουν αλλαγές και οι συμβάσεις παραχώρησης είναι σε ισχύ, μέχρι αυτήν την ημερομηνία, είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Φωνής του Μαλεβιζίου, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Βαγγέλης Παρασύρης.

Το ενδιαφέρον για αυτό το θέμα είναι τεράστιο αν υπολογίσει κανείς ότι αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ 58 συμβάσεις παραχώρησης που έγιναν από τον Δήμο Μαλεβιζίου.

Ήταν 59 αλλά έγινε μια ανάκληση άδειας στο Φόδελε καθώς έκλεισε η επιχείρηση.

Οι συμβάσεις έχουν λήξει μόνο σε δύο περιπτώσεις με επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων στην Αμμουδάρα, καθώς είχαν διάρκεια μέχρι το τέλος του 2023. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ενημερωθεί για να λάβουν

μέρος στις δημοπρασίες με τις νέες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας απευθείας γινόταν η διαδικασία για δύο παραλίες, της Ψαρομούρας (εμβαδό 400 τ.μ. ) και τις παραλίας Παντάνασσας Ροδιά (415 τ.μ.).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, είναι σε διαρκή επα- φή με την Κτηματική Υπηρεσία για αυτό το θέμα και βρίσκονται και εν αναμονή.

Ο νέος νόμος προκαλεί πολλές αντιδράσεις με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, να δηλώνει ότι θα ισχύσει με τις νέες μισθώσεις που θα συναφθούν φέτος στέλνοντας ότι μήνυμα και στις υφιστάμενες μισθώσεις.

Περιβαλλοντικοί φορείς, όσο και η Κεντρική Ένωσή Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), αλλά και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων επιχειρηματικών κλάδων διαφωνούν με βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για διαφορετικούς λόγους.

Την απόλυτη διαφωνία της με τη μεταφορά της αρμοδιότητας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τους δήμους στο Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΤΑΔ εξέφρασε και η ΚΕΔΕ σε συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπου και αναλύθηκε από νομικούς ότι η ρύθμιση προσκρούει στο Σύνταγμα.

Αντιδράσεις διατύπωσε και η αντιπολίτευση.

Τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου, οι μισθώσεις, οι προθεσμίες, οι κυρώσεις και τα δικαιώματα  

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν ειδικότερα:

 1. Ρυθμίσεις για την προστασία των αιγιαλών Τίθενται όρια στις παραχωρούμενες εκτάσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση του συνόλου των πολιτών και ελεύθερος χώρος για τους λουόμενους που δεν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των παραχωρησιούχων είτε όχι.

Ειδικότερα

 • Σε όλες τις περιπτώσεις τουλάχιστον το 50% της παραλίας πρέπει να είναι ελεύθερο. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: Το σύνολο των τμημάτων αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται δεν καλύπτει περισσότερο από 50% του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου.
 • Το εμβαδόν κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 τετραγωνικά μέτρα. Τα ομπρελοκαθίσματα μπορούν να καταλαμβάνουν μέχρι 60% της παραχωρούμενης έκτασης (30% αν πρόκειται για προστατευόμενους αιγιαλούς και παραλίες, δηλαδή παραλίες που βρίσκονται σε περιοχές Natura και δεν έχουν χαρακτηρισθεί απάτητες). Μεταξύ των παραχωρήσεων πρέπει να μεσολαβεί απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων (3 μέτρα σε κάθε πλευρά) και τα ομπρελοκαθίσματα πρέπει να απέχουν από τη θάλασσα τουλάχιστον 4 μέτρα.
 • Δεν επιτρέπεται παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας όταν το μήκος ή πλάτος τους είναι μικρότερο των  4 μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του διακριτού τμήματος αιγιαλού είναι μικρότερο από 150 τμ
 • -Ορίζεται ότι ο παλαιός αιγιαλός που συνορεύει με απάτητες παραλίες είναι κοινόχρηστος ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του παλαιού αιγιαλού επανέρχονταιστην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και θα μπορούν να αξιοποιούνται από την ΕΤΑΔ. Διευκρινίζεται ότι ο καθορισμός ή επανακαθορισμός παλαιού αιγιαλού δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα, τα οποία έχουν κτηθεί ή αναγνωρισθεί με συμβολαιογραφικό ή άλλο δημόσιο έγγραφο.
 • Καθιερώνονται οι αιγιαλοί και παραλίες υψηλής προ- στασίας («απάτητες παραλίες») που βρίσκονται σε πε- ριοχές Natura και για τις οποίες θα απαγορεύεται η πα- ραχώρηση και κατ' επέκταση η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών κ.λπ..
  1. Κεντρική εκτέλεση των διαγωνισμών παραχώ- ρησης από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, με ηλεκτρονική διαδικασία.

  Οι δημοπρασίες θα γίνονται από την Κτηματική Υπηρε- σία (όχι από τους Δήμους) μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να δι- ασφαλίζεται απλούστευση της διαδικασίας, τυποποίη- ση, διαφάνεια και ταχύτητα.

  Στην πλατφόρμα θα αναρτώνται τα στοιχεία (συντε- ταγμένες, πολύγωνο και αεροφωτογραφίες) κάθε πα- ραχώρησης, η διάρκεια, οι όροι της παραχώρησης, και ιδίως ο χρόνος τοποθέτησης και απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων κάθε χρονιά, 20 ημέρες πριν τη διε- ξαγωγή της δημοπρασίας. Θεσπίζεται ελάχιστο τίμημα που προκύπτει από μαθηματικό τύπο με βάση τις αντι- κειμενικές αξίες της περιοχής, συντελεστή βαρύτητας της δραστηριότητας και τον συντελεστή βαρύτητας του αιγιαλού ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της παραλίας. Μετά τη λήξη της πλειοδοτικής διαδικασί- ας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξάγει με αυτοματοποι- ημένο τρόπο σχέδιο σύμβασης, το οποίο αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον πλειοδότη. Οι Δήμοι θα εξακολουθήσουν να εισπράττουν το 60 % του ανταλ- λάγματος της παραχώρησης.

  Οι παραλίες που επιτρέπεται να παραχωρηθούν θα

  καθορίζονται ετησίως με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από δια- βούλευση με τους Δήμους με συγκεκριμένο χρονοδιά- γραμμα το οποίο έχει ως εξής:

  Έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους η Κτηματική Υπηρεσία αποστέλλει στους Δήμους εισήγηση για τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρηθούν. Οι Δήμοι γνωμοδοτούν έως την 1η Ια- νουαρίου και η απόφαση εκδίδεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έως τις 15 Ιανου- αρίου (ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να ολο- κληρωθεί η διαδικασία της παραχώρησης μέχρι την 31η Μαρτίου). Για την έκδοση της απόφασης αυτής θα λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές παραχωρήσεις, ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις και να τηρούνται τα όρια κάλυψης των αιγιαλών και οι αποστάσεις μεταξύ των παραχωρήσεων.

  Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου φέτος η απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εκδοθεί ως τις 31 Μαρτίου και η διαδικασία παρα- χώρησης θα ολοκληρωθεί ως τις 15 Μαΐου.

  Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, κάμπινγκ κ.λπ.) που γειτνιάζουν με την παρα- λία, (δηλ. οι λεγόμενες όμορες επιχειρήσεις) μπορούν εφόσον το ζητήσουν να αναλάβουν την εκμετάλλευση της παραλίας με την οποία συνορεύουν καταβάλλο- ντας το τίμημα που προβλέπεται για τις δημοπρασίες προσαυξημένο κατά 20%. Οι περιορισμοί ως προς την έκταση (50% της παραλίας), τις αποστάσεις (3 μέτρα εκατέρωθεν) και οι λοιπές υποχρεώσεις των παρα- χωρησιούχων εφαρμόζονται και σε αυτές τις περι- πτώσεις. Αν η παραλία αντιστοιχεί σε περισσότερες επιχειρήσεις, θα παραχωρείται σε όσους δικαιούχους ζητήσουν, εμβαδό της παραλίας ανάλογο με την πρόσο- ψη κάθε επιχείρησης.

  1. Υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων

  Πέρα από τους περιορισμούς που ισχύουν στην έκταση της εκμετάλλευσης, τις αποστάσεις από τη θάλασσα και τυχόν άλλες παραχωρήσεις, οι παραχωρησιούχοι έχουν τις εξής ελάχιστες υποχρεώσεις:

  α) διασφαλίζουν την ελεύθερη, απρόσκοπτη και ασφα- λή διέλευση του κοινού στον αιγιαλό και την παραλία. β) διασφαλίζουν τη χρήση του αιγιαλού και της παρα- λίας για άτομα με αναπηρία, εγκαθιστώντας ειδικές πλατφόρμες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (sea tracks), αν αυτές δεν έχουν εγκατασταθεί με μέ- ριμνα του δήμου. Στην περίπτωση αυτή, ο παραχωρη- σιούχος συμψηφίζει τις δαπάνες για εγκατάσταση των πλατφορμών με το αντάλλαγμα της παραχώρησης,

  γ) διατηρούν καθημερινά καθαρό το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας,

  δ) αναρτούν σε εμφανές σημείο στον αιγιαλό ή την πα- ραλία πινακίδα με τις συντεταγμένες της παραχώρη- σης, τον αριθμό απόφασης παραχώρησης, τα δικαιώμα- τα του κοινού, καθώς και QR code μοναδικού για κάθε

  παραχώρηση,

  ε) τοποθετούν ντους και αποδυτήρια για την εξυπηρέ- τηση του κοινού,

  στ) φροντίζουν για τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος του παραχωρούμενου χώρου, όπως με τη διατήρηση της μορφολογίας της ακτής και της ακτογραμμής,

  ζ) παραδίδουν τον χώρο στην αρχική κατάσταση στη λήξη της παραχώρη- σης,

  η) διασφαλίζουν την παρουσία ναυαγοσώστη, εφόσον η υπο- χρέωση αυτή δεν καλύπτεται από τον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή

  του ναυαγοσώστη συμψηφίζεται με το αντάλλαγμα της παραχώρησης.

  1. Έλεγχοι και καταγγελί- ες με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας

  Οι πολίτες αποκτούν τη δυνα- τότητα ελέγχου και υποβολής καταγγελίας         μέσω       ψηφιακής εφαρμογής στο κινητό τους τηλέ-

  φωνο. Ειδικότερα: Σε κάθε σύμβαση παραχώρησης αντιστοιχεί κώδικας QR-

  code ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και του οικείου δήμου. Επίσης, αποτυπώνεται υποχρεωτικά στην πι- νακίδα σήμανσης του αιγιαλού ή της παραλίας. Σκανά- ροντας το QR-code κάθε πολίτης θα μπορεί να δει το διάγραμμα του παραχωρούμενου αιγιαλού και να υπο- βάλει άμεσα, μέσω της ίδιας εφαρμογής, καταγγελία αν διαπιστώσει υπέρβαση της παραχώρησης.

  Παράλληλα προβλέπονται οι επίσημοι έλεγχοι από την Κτηματική Υπηρεσία, τους Δήμους, την ΑΑΔΕ, την Οι- κονομική Αστυνομία, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΕΛΑΣ, μεμονωμένα ή σε ομά- δες κοινού ελέγχου με συντονιστή εισαγγελέα ή τον παριστάμενο υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικο- νομίας και Οικονομικών.

  Το πόρισμα του ελέγχου περιλαμβάνει και φωτογραφί- ες οι οποίες λαμβάνονται επί τόπου ή εξ αποστάσεως με drones ή με αξιοποίηση δορυφορικών λήψεων προ- κειμένου να γίνονται απομακρυσμένες επιθεωρήσεις σε ευρύτερη περιοχή χωρίς να είναι απαραίτητη η φυ- σική παρουσία των ελεγκτών.

  1. Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες

  Οι ποινές που προβλέπονται περιλαμβάνουν πρόστιμα, υποχρέωση απομάκρυνσης των παράνομων εγκατα- στάσεων, σφράγιση της επιχείρησης, απαγόρευση συμ- μετοχής σε νέους διαγωνισμούς.

  Εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις σε όποιον επιφέ- ρει στον αιγιαλό ή την παραλία οιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ' υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδόθηκε παράνομα, ανεξαρτήτως ζημίας ή βλάβης,- προβλέπονται και ποινικές και φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή χρηματική ποινή

  Ειδικότερα:

  – Σε περίπτωση κατάληψης αιγιαλού και παραλίας χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης ή καθ' υπέρ- βαση της παραχώρησης, όλα τα στοιχεία που έχουν το- ποθετηθεί απομακρύνονται εντός 48 ωρών με πράξη άμεσης απομάκρυνσης που εκδίδει η Κτηματική

  Υπηρεσία. Επιπλέον:

  – Αν δεν υπάρχει σύμβαση παρα- χώρησης επιβάλλεται επιπλέον σφράγιση και διακοπή λειτουρ- γίας της επιχείρησης στον χώρο που έχει καταληφθεί,

  ο χώρος σφραγίζεται με ταινία και   απαγορεύε- ται η είσοδος όπως και οποιαδήποτε   οικονο- μική         δραστηριότητα σε αυτόν. Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τε- τραπλάσιο του ελάχιστου τιμήματος της δημοπρα- σίας και αποκλεισμός του

  παραβάτη από κάθε διαδικα- σία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε χρόνια. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης,

  αν η κατάληψη έχει γίνει από λειτουρ- γούσα όμορη επιχείρηση, η λειτουργία της αναστέλλεται επί δέκα ημέρες, η ταμειακή της μηχανή σφραγίζεται και ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε δι- αδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα

  χρόνια.

  • Αν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης αλλά έχει κατα- ληφθεί μεγαλύτερη έκταση: Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ελάχιστου τιμήματος της δημοπρασίας για την έκταση που δεν καλύπτεται από τη σύμβαση. Αν η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη από το 50% της παραχωρηθείσας έκτασης, σε περίπτωση δεύ- τερης παράβασης επιβάλλεται αποκλεισμός του παρα- βάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε χρόνια.

  Σε περίπτωση τρίτης παράβασης ποσοστού μεγαλύτε- ρου από 50 %, ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε δια- δικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα χρόνια, η λειτουργία της επιχείρησης αναστέλλεται επί δέκα ημέρες και η ταμειακή μηχανή της επιχείρησης σφραγίζεται.

  Οι ίδιες περίπου ποινές και αν υπάρχουν παράνομες κατασκευές, οι οποίες κατεδαφίζονται με δαπάνες του υπαιτίου.

  • Για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοι- νού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία, πρόστι- μο από 000 έως 60.000 ευρώ.
  • Για παρεμπόδιση του ελέγχου πρόστιμο 000 ευρώ.
  • Σε περίπτωση υποτροπής όλα τα πρόστιμα διπλασι- άζονται.
  • Ο χρονικός αποκλεισμός από τις μελλοντικές συμβά- σεις παραχώρησης ισχύει και για όλες τις προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες στις οποίες ο παραβάτης μετέχει ως εταίρος ή μέτοχος.

Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 

 

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ