Σχολείο τουρισμού στο Μαλεβίζι – Μια δράση που προσφέρει γνώσεις, δεξιότητες, κίνητρα και έμπνευση

Petite Perle 300×250

Σχολείο Τουρισμού θα διοργανωθεί στις 28 Μαίου στο Μαλεβίζι, με τη συνεργασία του Δήμου, του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχιερήσεων (ΙΝΣΤΕΤΕ) και της αστικής μή κερδοσκοπικής εταιρείας Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας.

Η σχετική απόφαση ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου και αφορά στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας των τριών φορέων.

Ενημερώνοντας το σώμα για την συγκεκριμένη δράση η αντιδήμαρχος τουρισμού – πολιτισμού Χρύσα Λυρώνη – Πάγκαλου ανέφερε:

"«Ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει αποστείλει στο Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) αίτημα προκειμένου το Μαλεβίζι να
αποτελέσει έναν από τους σταθμούς της διοργάνωσης Σχολε ίο Τουρισμού On Tour
για το 2024. Το Σχολείο Τουρισμού OnTour (ΣΤΟΤ) είναι μία εκπαιδευτική, μη
κερδοσκοπική δράση που επιμελείται το ΙΝΣΕΤΕ, σε συνεργασία με τους εκάστοτε
τοπικούς διοργανωτές.
Στόχος του Σχολείου Τουρισμού OnTour, είναι να προσφέρει σύγχρονες γνώσεις,
δεξιότητες, κίνητρα και έμπνευση στους επαγ γελματίες των προορισμών στους
οποίους διοργανώνεται. Η διοργάνωση των Σχολείων Τουρισμού OnTour βασίζεται
στις συνέργειες των τοπικών κοινωνιών και αναδεικνύει την ανάγκη της
συνεργασίας μεταξύ όλων των παρόχων της τουριστικής εμπειρίας του επισκέπτη,
δίνοντας με αυτό τον τρόπο ένα μήνυμα αναφορικά με την πολυσύνθετη διάσταση
του τουριστικού προϊόντος και την κρισιμότητα της λειτουργίας ενός τουριστικού
προορισμού.
Το Σχολείο Τουρισμού OnTour είναι μία εκπαιδευτική εκδήλωση, διάρκειας μίας ή
δύο ημερών με αποκλειστικά τουριστική θεματολογία που υλοποιείται σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας, κατόπιν έγκρισης αιτήματος από εκπρόσωπο της περιοχής. Ο
εκπρόσωπος αυτός ονομάζεται Local Ambassador και είναι ο επίσημος Project
Manager για το συγκεκριμένο Σχολείο Τουρισμού OnTour.
Η εκδήλωση έχει προκαθορισμένες ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές, η διάρκεια
καθώς και η θεματολογία της, θα διαφέρουν ανάλογα με την επανάληψη της
διοργάνωσης στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι όροι και προϋποθέσεις διοργάνωσης
Σχολείου Τουρισμού OnTour, υπογράφονται σε ένα Μνημόνιο συνεργασίας
(Memorandum of Understanding- Μ.Ο.U.) ανάμεσα στον Local Ambassador και το
ΙΝΣΕΤΕ.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Μαλεβιζίου έλαβε από το ΙΝΣΕΤΕ θετική απάντηση ως
προς τη διοργάνωση Σχολείου Τουρισμού On Tour Μαλεβιζίου, με ημερομηνία
υλοποίησης την Τρίτη 28 Μάϊου 2024" .

Μετά την εισήγηση το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:

1.Εγκρίνει το Τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου,
της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και
της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», κατά άρθρο, το οποίο επισυνάπτεται και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας .
2. Αντικείμενο της Συνεργασίας είναι η διοργάνωση της δράσης με την
επωνυμία «1ο Σχολείο Τουρισμού OnTour Κρήτης | ΜΑΛΕΒΙΖΙ», η οποία
θα υλοποιηθεί σε τόπο που θα συμφωνηθεί από τους συμβαλλόμενους την
ημερομηνία Τρίτη 28 Μαΐου 2024.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα, ως νόμιμο
εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή του σχετικού Τριμερούς
Μνημονίου Συνεργασίας

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ