Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. στο Μεταλυκειακό έτος

από φορείς του Ιδιωτικού Τομέα για την περίοδο 2024-2025

Petite Perle 300×250

Ξεκινάει σήμερα 20/5/2024 και ώρα 10:00 μέσω της σελίδας https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ (Διεπαφή Επιχειρήσεων) η ηλεκτρονική καταχώριση για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας 2024-2025 από φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 01/09/2024 και ώρα 23:59.

Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και σε κατόχους ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες, καθώς καισε κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. οι οποίοι έχουν αποκτήσει και πτυχίο ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.

Κατά το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παράσχουν στον μαθητευόμενο μάθηση στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί, μετά από εξετάσεις, σε πιστοποίηση των γνώσεων και ειδικοτήτων σε συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και επιπλέον εφόδια στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει ενώ συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου.

Οι απόφοιτοι ολοκληρώνοντας το Μεταλυκειακό Έτος, μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης &κατάρτισης Επιπέδου 5μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ. Επίσης έχουν τη δυνατότητα μετά από κατακτήτριες εξετάσεις να εισαχθούν σε Τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Ενημερωτικό Σημείωμα το οποίο απευθύνεται σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα (Θ Φάση). Επίσης, στην παραπάνω ιστοσελίδα υπάρχει αναρτημένος αναλυτικός  «Οδηγός Υποβολής Θέσεων Μαθητείας από Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα».

 

Ελλάδα - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ