Δήμος Μαλεβιζίου: Εγκρίθηκαν τρεις θέσεις γυμναστών για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Άθληση για Όλους

Petite Perle 300×250

Τρεις θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) προκειμένου να υλοποιηθούν τα προγράμματα Άθλησης για

Όλους (ΠΑγΟ), και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2024, ενέκρινε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, το οποίο αποδέχτηκε την εισήγηση του Προϊστάμενου  του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, δήμου Μελεβιζίου,  Γεώργιου Παναγιωτάκη.

Το θέμα πέρασε εκτάκτως στις 12 Ιουνίου  λόγω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης διεκδίκησης του σχετικού προγράμματος που λήγει αύριο Παρασκευή .

 

Το θέμα είχε απασχολήσει πρόσφατα το σώμα καθώς χρειάζεται ενίσχυση το δημοτικό  γυμανστήριο Γαζίου ενώ είναι  κρίνεται σκόπιμη  και η δημιουργία προγραμμάτων άθλησης και σε άλλες περιοχές του δήμου Μαλεβιζίου.

Στην ομόφωνη απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου:

1. Εγκρίνει τρεις (3) θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής (ΠΦΑ) προκειμένου να υλοποιηθούν τα προγράμματα Άθλησης για
Όλους (ΠΑγΟ), και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2024.
2. Η προκήρυξη των θέσεων εργασίας θα τηρεί όσα αναγράφονται στην ΥΑ Αριθ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 (ΦΕΚ τ. Β' 461/12-02-2020)
«Έγκριση οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για
όλους» Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου
Μαλεβιζίου του 2024 του σκέλους των εξόδων ως εξής:
α) ΚΑ 15.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων»
380.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού για
το έτος 2024.
β) ΚΑ 15.6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό
87.740,00€ για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών έκτακτου
προσωπικού για το έτος 2024.
γ)Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου
οικονομικού έτους (2025) σε περίπτωση που οι συμβάσεις συνεχιστούν μετά την
31/12/2024.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ