Τα πρόστιμα που προβλέπονται για ανασφάλιστα ΙΧ και πόσο κοστίζει η παράβαση για ακινησία οχημάτων

Petite Perle 300×250

Σαρωτικούς ηλεκτρονικούς ελέγχους για ανασφάλιστα οχήματα κι οχήματα που δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή δεν έχουν περάσει τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ, ετοιμάζεται να εξαπολύσει η ΑΑΔΕ. Ο επικεφαλής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής κοινοποίησε τις σχετικές πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις στις αρμόδιες διευθύνσεις σχετικά με τους διασταυρωτικούς ελέγχους που θα διεξάγονται τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο.

Στην περίπτωση που ένα όχημα βρεθεί ανασφάλιστο – υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν περίπου 500.000 τέτοια – τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι τα εξής:

-250€ για τα δίκυκλα

-500€ για επιβατηγά κι άλλα οχήματα κάθε φύσης

-1000€ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης

-Για τα τέλη κυκλοφορίας πρόστιμο ίσο με το ύψος των τελών επιβάλλεται εφόσον διαπιστωθεί οφειλή τουλάχιστον 1 έτους

-Εάν το όχημα βρεθεί να μην έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο Κεντρικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων επιβάλλεται πρόστιμο 400€

Σύμφωνα με το νέο νόμο, εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου, διεξάγεται επαναληπτικός έλεγχος. Αν ο ιδιοκτήτης βρεθεί να μην έχει συμμορφωθεί, τότε του αφαιρούνται οι άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος του. Άδεια και πινακίδες επιστρέφονται μόνο εφόσον ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσκομίσει ανάλογα με την παράβαση:

-Το σχετικό συμβόλαιο ασφάλισης

-Το ισχύον δελτίου τεχνικού ελέγχου

-Την βεβαίωση περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας

Σε περίπτωση υποτροπής (από τον ίδιο ιδιοκτήτη, για το ίδιο όχημα, εντός τριετίας από την επιβολή του προστίμου) επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο των προβλεπομένων ανά περίπτωση και ταυτόχρονα αφαιρούνται άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες.

Αφού το πρόστιμο επιβληθεί και κοινοποιηθεί, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει δικαίωμα ένστασης. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ψηφιακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης εντός 10 ημερών. Η απόφαση επί της ένστασης λαμβάνεται εντός 30 ημερών.

Έλεγχοι θα διεξάγονται και για τυχόν κυκλοφορία οχημάτων που έχουν δηλωθεί σε ακινησία. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 10000€ μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στις 30.000€ και αφαιρείται για 3 χρόνια το δίπλωμα οδήγησης.

Με τον νέο νόμο μπαίνει τέλος στις παρατάσεις που δίνονται κάθε χρόνο στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας τα οποία θα εισπράττονται εφεξής ΑΥΣΤΗΡΑ μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση καταβολής τους τον Ιανουάριο επιβάλλεται πρόστιμο 25% της αξίας τους

Σε περίπτωση καταβολής τους τον Φεβρουάριο το πρόστιμο είναι 50%

Για μεγαλύτερη καθυστέρηση το πρόστιμο είναι ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ