Συναντήσεις  Ευρωπαϊκών Φορέων στα Γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες, για νέα προγράμματα Τουρισμού και Θαλάσσιας Επιτήρησης

Petite Perle 300×250

Διήμερο Συναντήσεων διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου  PANORAMED, για τον παράκτιο τουρισμό και τη θαλάσσια επιτήρηση στην Μεσόγειο. Το Στρατηγικό έργο PANORAMED – Μεσογειακή Πλατφόρμα Διακυβέρνησης, που στοχεύει στην βέλτιστη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο με τη συνεργασία  Εθνικών και Περιφερειακών Αρχών και υλοποιείται από 19 συνολικά Φορείς σε 12 Μεσογειακές χώρες, με επικεφαλής το Υπουργείο Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης της Ισπανίας.

Εκπρόσωποι σημαντικών Φορέων/Πλαισίων/Στρατηγικών Ευρωπαϊκής Εμβέλειας όπως:

1) Γεν Δνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της ΕΕ (DG MARE),

2) Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας  "Βαλκανική-Μεσόγειος (Interreg BALKAN – MED)",

3) Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αδριατικής Ιονίου (EUSAIR),

4) Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δυτική Μεσόγειο (WESTMED),

5) Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP MAP),

6) Συνέλευση των Παράκτιων και Παραθαλάσσιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR),

7) Ένωση για τη Μεσόγειο (Union for Mediterranean),

8) Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο Διασύνδεσης για την Εδαφική Συνοχή  (INTERACT),

ενημερώθηκαν για τις μέχρι τώρα εργασίες του έργου  PANORAMED,  που αφορούν στον προσδιορισμό των προδιαγραφών νέας πρόσκλησης χρηματοδότησης του Μεσογειακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED στους τομείς παράκτιου-θαλάσσιου τουρισμού και θαλάσσιας επιτήρησης. Σκοπός της συνάντησης πέραν της ενημέρωσης, ήταν να κατατεθούν οι απόψεις των προαναφερομένων φορέων επί των παραδοτέων του έργου δεδομένου ότι κατέχουν πολύχρονη εμπειρία σε συναφή ζητήματα και Ευρωπαϊκά Έργα στη Μεσόγειο.

Η Ελένη Χατζηγιάννη, Δντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού &  Συντονίστρια του  PANORAMED που συντόνισε τη συζήτηση, παρουσίασε τις δραστηριότητες της Περιφέρειας για τη διασύνδεση των Ευρωπαϊκών Φορέων που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς. Συζητήθηκαν επίσης προτεινόμενες συνέργειες μεταξύ διαφορετικών στρατηγικών, πρωτοβουλιών και συναφών προγραμμάτων στη Μεσόγειο, έκθεση που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης ως αρμόδιου εταίρου. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης της Ισπανίας  – Γεν Συντονιστή του Έργου, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο του έργου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο, ενώ εκ μέρους του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Κροατίας, παρουσιάστηκε το σχέδιο των προδιαγραφών της νέας πρόσκλησης χρηματοδότησης, κριτήρια επιλεξιμότητας δυνητικών εταίρων, καθώς και στοιχεία συμπληρωματικότητας και νέων ευκαιριών για τον τουρισμό και την θαλάσσια επιτήρηση.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση και προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών από τους Εθνικούς Συντονιστές της κάθε χώρας που συμμετέχει στο PANORAMED (από την Ελλάδα συμμετέχει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης), και οι οποίοι συνεργάζονται με τις Μεσογειακές Περιφέρειες – Εταίρους, για την υλοποίηση του έργου.

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ