Αύξηση των αντικειμενικών

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Σε δέκα περιοχές αυξήθηκαν οι αξίες των ακινήτων στο Μαλεβίζι

Μετά την ισχύ του νόμου για τις τιμές ζώνης με βάση τη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 2192-αριθμ. Πολιτικής απόφασης 1113),12 Ιουνίου 2018, προέκυψαν νέα δεδομένα για τις αντικειμενικές αξίες σε δέκα οικισμούς του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με τους πίνακες που βρίσκονται στο Δήμο και είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων, σημειώθηκαν αυξήσεις σε δέκα οικισμούς από 50 έως 100 ευρώ, στις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2019 στο Δήμο Μαλεβιζίου. Οι τιμές αυτές καθορίστηκαν από τους εκτιμητές του αρμόδιου υπουργείου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα στοιχεία -που παρουσιάζονται στον πίνακα 1- οι περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες αυξάνονται κατά 100 ευρώ είναι:
Αγία Πελαγία Α’ Ζώνη (+8,33%) 1.300 ευρώ τελικό ποσό ανά τ.μ.
Αγία Πελαγία Β’ Ζώνη (+ 9,09%) 1.200 ευρώ
Μαδέ (+11,11%) 1.000 ευρώ
Κρουσώνας (+13,33%) 850 ευρώ
Μονή (+ 15,38% 750 ευρώ
Κατά 50 ευρώ αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες στις εξής περιοχές:
Καβροχώρι (+ 6,67%) 800 ευρώ τελική τιμή ανά τ.μ.
Καμαρίου (+7,69%) 700 ευρώ
Τυλίσου (+6,67%) 800 ευρώ
Φόδελε Α’ Ζώνη (+5,56%) 950 ευρώ
Φόδελε Β’ Ζώνη (+ 5,88%) 900 ευρώ

Οι περιοχές όπου οι ζώνες μειώνονται κατά 50 ευρώ είναι η Γαζίου Γ’ Ζώνη (– 3,85%) τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 1.250 ευρώ και η Δ’ Ζώνη (-4,00 %) 1.200 ευρώ.

Η Ζώνη Ε’ μειώνεται κατά 100 ευρώ (-08,33 %) με το ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο να διαμορφώνεται στα 1.200 ευρώ. Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 2192-αριθμ. Πολιτικής απόφασης 1113), 12 Ιουνίου 2018, και φέρει την υπογραφή της υφυπουργού Κατερίνας Παπαναστασίου.

Η ισχύς της απόφασης εκτός απροόπτου είναι τριετής. Να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις αυτές θα αναπροσαρμόσουν προς τα πάνω πολλές τιμές που σχετίζονται με τα ακίνητα και τους λογαριασμούς στη ΔΕΗ μέσω του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Οι αλλαγές σε Γάζι και Αγία Μαρίνα

Στον πίνακα 2 αποτυπώνονται οι αντικειμενικές τιμές που ίσχυαν στο παρελθόν και αυτές που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2019. Μετά την αύξηση της περιόδου 1/1/2011/-20/5/2015, όπου το Γάζι ήταν μια από τις πιο ακριβές περιοχές και η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για την Α’ Ζώνη διαμορφωνόταν στα 1.800 ευρώ, για τη Β’ Ζώνη στα 1.700 ευρώ, για τη Γ΄ Ζώνη στα 1.600 ευρώ, για τη Δ’ Ζώνη στα 1.500 ευρώ, για την Ε΄ Ζώνη στα 1.400 ευρώ και για τη ΣΤ’ στα 1.300 ευρώ, υπήρξε μείωση που ορίστηκε από υπουργικές αποφάσεις το Μάιο του 2015, και σε ορισμένες περιπτώσεις και γενναία. Με βάση την τότε αναπροσαρμογή υπάρχουν και τώρα μειώσεις για το Γάζι.
Στις τρείς Ζώνες της Αγίας Μαρίνας όπως φαίνεται επίσης στον πίνακα 2 από το Μάιο του 2015 μέχρι σήμερα, δεν έγινε καμία μεταβολή στις τιμές.

Πιο ακριβή η Μονή και ο Κρουσώνας

Η πορεία των αντικειμενικών αξιών στο Μαλεβίζι έχει και τα παράδοξά της. Δεν είναι μόνο οι αυξήσεις που έγιναν όπως ήδη διαβάσατε στους δέκα από τους τριάντα τρεις οικισμούς της ενδοχώρας.

Είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές ξεπερνούν ακόμα και αυτές του 2011. Παράδειγμα, ο Κρουσώνας και η Μονή. Στον Κρουσώνα η αντικειμενική τιμή αυξήθηκε φέτος κατά 13,33% σε σχέση με το 2015. Το 2011 ήταν 800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, το 2015, 750 ευρώ, και το 2019 μετά και την αύξηση των 100 ευρώ, 850 ευρώ.

Το ίδιο έχει συμβεί και στη Μονή η οποία παρουσιάζει αύξηση κατά 15,38%. Το 2011 η τιμή ανά τετραγωνικό ήταν 700 ευρώ, το 2015, 650 ευρώ και φέτος 750 ευρώ.
Άλλες περιοχές όπου οι φετινές τιμές είναι ίδιες με το 2011 είναι το Μαδέ με 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, το Καβροχώρι με 800 ευρώ, η Καμαρίου με 700 ευρώ, η Τυλίσου με 800 ευρώ και στο Φόδελε η Β’ Ζώνη με 900 ευρώ.
Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η πορεία των αντικειμενικών τιμών στους τριάντα τρεις οικισμούς της ενδοχώρας από το 2011 μέχρι σήμερα.

Related Articles