Σχολιασμός Έκθεσης Πανελληνίων 2019

Petite Perle 300×250

Τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές της Γ Λυκείου, προσεγγίζονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ως προσιτά και κατανοητά στην πλειοψηφία τους έχοντας, όμως, αρκετά απαιτητικά σημεία.

Ειδικότερα, το ερώτημα Α1 που αφορούσε την περίληψη του κειμένου "Επίκληση των αξιών της δημοκρατίας" απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή, αφενός γιατί ήταν μετάφραση από ξένο δοκίμιο και αφετέρου γιατί περιείχε αρκετές αντιφάσεις. Το όριο λέξεων ενδεχομένως να ήταν μικρό σε σχέση με τις ιδέες που έπρεπε να αναφερθούν στο κείμενο.

Οι ασκήσεις κατανόησης του κειμένου και οι γραμματολογικές ασκήσεις γενικότερα ήταν βατές, ωστόσο διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Συγκεκριμένα, η άσκηση Β1 ήταν αναμενόμενη καθώς οι μαθητές κλήθηκαν να διαψεύσουν ή να επαληθεύσουν τις προτάσεις που τους δόθηκαν. Στο Β2 ερώτημα ζητήθηκε ο εντοπισμός της επίκλησης στην αυθεντία και τεκμηρίωσή του σύμφωνα με τον νέο τρόπο εξέτασής του. Ακολουθούσαν (Β3.α) συνώνυμα χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και (Β3.β) αναγνώριση της λειτουργίας της γλώσσας (αναφορική/ποιητική λειτουργία), καθώς και απόδοση της σημασίας τους. Το υποερώτημα Β3.β δεν έχει εξεταστεί ξανά πανελλαδικώς. Τέλος, στο Β4 ερώτημα οι μαθητές κλήθηκαν να εντοπίσουν χαρακτηριστικά του δοκιμίου, όσον αφορά το ύφος, να σχολιάσουν σημεία στίξης, να αναγνωρίσουν το είδος της σύνταξης (ενεργητική – παθητική) και να το μετατρέψουν στο άλλο είδος.

Το τελευταίο ερώτημα, που αφορούσε την παραγωγή του λόγου σε μια πρώτη προσέγγιση κρίνεται αναμενόμενο, εντός θεματικών ενοτήτων και απλό στη γραφή του. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να συντάξουν ένα άρθρο σε ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου, στο οποίο όφειλαν να παρουσιάσουν τις ενέργειες, με τις οποίες ο πολίτης πραγματώνει τη δημοκρατία στην καθημερινότητά του, αλλά και δράσεις με τις οποίες το σχολείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών με δημοκρατικό ύφος.

Κονσολάκη Ελευθερία

Γρινιεζάκη Μαρία

Μοσχολάκη Στέλλα

Φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ στο Γάζι

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019 - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ