Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Μαλεβιζίου – Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

by fonimaleviziou.gr

Τελευταία Ενημέρωση:

Ημερήσια διάταξη αύριο Τρίτη 3/12 για το δημοτικό συμβούλιο Μαλεβιζίου με τον πρόεδρο του συμβουλίου Σπύρο Καλλέργη να γνωρίζει πως θα συζητηθούν σαραντατέσσερα θέματα.

Αναλυτικά η πρόσκληση αναφέρει:

Tην Τρίτη 3-12-2019   και ώρα   18.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Ανακοινώσεις – αιτήσεις – αναφορές.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Ψηφιακό Πολιτιστικό Μουσείο Μαλεβιζίου: Από την Αρχαιότητα έως τον El Greco και το Σήμερα» στην αρ. ΟΠΣ 3862, πρόσκληση ΕΤΠΑ-44, της Περιφέρειας Κρήτης, με τίτλο «Ενίσχυση εφαρμογών στο τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της  RIS3Crete)» του άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματ98ικότητας της Κρήτης» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(δια της  Γενικής Γραμματέως Αναστασίας Νηστικάκη)

 1. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Μαλεβιζίου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Χαράλαμπου Κουτσογιάννη

 1. Συγκρότηση ομάδας εθελοντών Δήμου Μαλεβιζίου.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(δια του Αντιδημάρχου Γρηγορίου Φασουλάκη)

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (16η) του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (17η) του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
 3. Έγκριση ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Μαλεβιζίου.
 4. Λήψη απόφασης επι της 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης  Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Ένσταση του Μπαγιάτη Στέφανου τ.Δημητρίου, με Κ.Τ. 29493 για τη χρέωση τελών άρδευσης β΄εξαμήνου 2017, του υδρομέτρου 002741/κ41 Τύλισος (νέο υδρ. 18010216/κ41)».
 5. Λήψη απόφασης επι της 2/2019 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης  Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Ένσταση του Μαματζάκη Αντωνίου τ.Γεωργίου, με Κ.Τ. 31228 για τη χρέωση τελών άρδευσης έτους 2018, του υδρομέτρου 7545/κ82 Τυλίσου».
 6. Λήψη απόφασης επι της 2/2019 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης  Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Ένσταση του Περισυνάκη Χαράλαμπου του Νικολάου με κ.τ. 29732 για τη χρέωση τελών άρδευσης έτους 2018 του υδρομέτρου 652125/κ3 Μάραθος».
 7. Λήψη απόφασης επι της 4/2019 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Ένσταση της Μαστρογιαννάκη Ελένης τ.Κων/νου, με Κ.Τ. 277 για τη χρέωση τελών άρδευσης έτους 2018, των υδρομέτρων FA023163-03/K30 & 825732/K15B Καλέσσα».
 8. Λήψη απόφασης επι της 5/2019 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Ένσταση του Σερλιδάκη Μιχαήλ τ.Κων/νου, με Κ.Τ. 384 για τη χρέωση τελών άρδευσης έτους 2018, του υδρομέτρου 2413424/κ25 Καλέσσα».
 9. Λήψη απόφασης επι της 6/2019 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Έξέταση της ένστασης του Μακρυδάκη Μιχαήλ τ.Ιωαννη, με Κ.Τ. 11275 για τη χρέωση τελών άρδευσης β΄εξαμήνου 2017, του υδρομέτρου 138111/κ01(νέο 8ZRI1714627384 Φοδελε περιοχή Θυμιά».
 10. Λήψη απόφασης επι της 7/2019 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Ένσταση της Φακουκάκη Βασιλικής τ.Εμμανουήλ, με Κ.Τ. 817 για τη χρέωση τελών άρδευσης β΄εξαμήνου 2017 & έτους 2018, του υδρομέτρου 090333/κ33 Φοδελε περιοχή Πλάτη».
 11. Λήψη απόφασης επι της 8/2019 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Ένσταση του Περάκη Γεωργίου τ.Ανδρέα, με Κ.Τ. 4250 για τη χρέωση τελών άρδευσης β΄εξαμήνου 2017, του υδρομέτρου 8ZRI1714627385/K06 Αηδονοχώρι».
 12. Λήψη απόφασης επι της 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Ένσταση του Μεϊμαράκη Νικολάου τ.Στυλιανού, με Κ.Τ. 288 για τη χρέωση τελών άρδευσης έτους 2018 & 2019 του υδρομέτρου FA157957/κ41 Καλέσσα».
 13. Λήψη απόφασης επι της 10/2019 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Ένσταση του Τζαγκαράκη Μιχαήλ τ. Νικολάου με Κ.Τ.20476 για τη χρέωση τελών άρδευσης έτους 2018 & 2019 του υδρομέτρου 004457/κ1 Κρουσώνας».
 14. Λήψη απόφασης επι της 11/2019 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Έξέταση της ένστασης του Κλάδου Εμμανουήλ με Κ.Τ.29322 για τη χρέωση τελών άρδευσης έτους 2018 του υδρομέτρου 913077/κ20 Μαράθου».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(δια του Αντιδημάρχου Γεωργίου Πετούση)

 1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης V του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας».
 2. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΧ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
 3. Λήψη απόφασης για τη ζώνη (ΠΕΠ-ΠΤ) στα πλαίσια εκπόνησης του Β2 Σταδίου του ΓΠΣ Δήμου Μαλεβιζίου.
 4. Γνωμοδότηση για τις υπ’ αριθ.391/2018 και 432/2018 αποφάσεις Δ.Σ. για σημειακή τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) τέως Δήμου Κρουσώνα και νυν Δ.Δ. Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου, αριθ.απόφασης 752/2010 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/9-4-2010.
 5. Γνωμοδότηση για την υπ. αρ.235/2018 απόφαση Δ.Σ. για σημειακή τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) τέως Δήμου Κρουσώνα και νυν Δ.Δ. Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου, αριθ.απόφασης 752/2010 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/9-4-2010.
 6. Έγκριση της από 12-11-2019 βεβαίωσης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης μεταξύ ΤΕΙ Κρήτης (Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης) και του Δήμου Μαλεβιζίου με αντικείμενο «Έρευνα – τεκμηρίωση – πιλοτικοί σχεδιασμοί για τη διαμόρφωση αλληλεξάρησης μεταξύ υπαίθριων και εξωτερικών χώρων των σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Μαλεβιζίου στοχεύοντας στην ευεξία και θερμική άνεση των χρηστών» και παραλαβή παραδοτέων σύμβασης.
 7. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΙ Κρήτης και Δήμου Μαλεβιζίου με αντικείμενο «Έρευνα – τεκμηρίωση – πιλοτικοί σχεδιασμοί για τη διαμόρφωση αλληλεξάρησης μεταξύ υπαίθριων και εξωτερικών χώρων των σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Μαλεβιζίου στοχεύοντας στην ευεξία και θερμική άνεση των χρηστών».
 8. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου και ΔΕΥΑΜ με αντικείμενο Αμοιβαία και αμφίδρομη Τεχνική Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου προς την αντίστοιχη της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.
 9. Έγκριση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν καταστήματος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας στην οδό Ελ. Βενιζέλου στην Δ.Κ. Γαζίου.
 10. Έγκριση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου της Δ.Κ. Γαζίου.
 11. Έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ελ.Βενιζέλου 250 στο Γάζι έμπροσθεν Φαρμακείου κ. Πολύμνιας Μανδελενάκη.
 12. Έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Α. Παπανδρέου 273 & Νυμφών στην περιοχή Αμμουδάρας Τ.Κ. Γαζίου.
 13. Έγκριση της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Τεμπονέρα 6 στην περιοχή Αγία Μαρίνας Τ.Κ. Γαζίου».
 14. Έγκριση της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ Αστρινάκη Γεωργίου στην Τ.Κ. Κρουσώνα, πίσω από το 1ο Δημοτικό Σχολείο».
 15. Έγκριση της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή Αμμουδάρας της Τ.Κ. Γαζίου».
 16. Έγκριση της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Προσωρινή άρση μονοδρόμησης της οδού Νεοφύτου Πεδιώτη στην Αγία Πελαγία».
 17. Έγκριση της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση πλησίον 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας στην Αμμουδάρα Γαζίου, με εφαρμογή της ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-7-2013 (ΦΕΚ 2302/Β/2013)- Οδός Κων/νου Μητσοτάκη – Π. Κανελλοπούλου».
 18. Έγκριση της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Διός στην Αμμουδάρα της Δ.Κ. Γαζίου».
 19. Έγκριση της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Ελ Γκρέκο στην Αμμουδάρα της Δ.Κ. Γαζίου».

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(δια του Αντιδημάρχου Γρηγορίου Φασουλάκη)

 1. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΑΠΠΑΜ, κατόπιν δήλωσης παραίτησης αναπληρωματικού μέλους.
 2. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΕΔΗΜ, κατόπιν δήλωσης παραίτησης αναπληρωματικού μέλους.

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

(δια του Αντιδημάρχου Μιχαήλ Αλμπαντάκη)

 1. Έγκριση της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ «Οργανωμένος Χώρος Διάθεσης Αδρανών Υλικών και Καταλοίπων από την Επεξεργασία ΑΕΚΚ με Αποκατάσταση Ανενεργού Λατομείου στη θέση “Κουμπέδες» Δήμου Μαλεβιζίου και Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ (κινητή μονάδα)».

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

(δια του Δημάρχου)

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων που στερούνται αξίας (ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός).

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

(Δια του Αντιδημάρχου Χαράλαμπου Κουτσογιάννη).

 1. Μερική τροποποίηση της 313/2019 απόφασης Δ.Σ. και αλλαγή παραγωγικής τάξης στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
 2. Έγκριση υλοποίησης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
 3. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου σχολικού έτους 2020-2021.
 4. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου σχολικού έτους 2020-2021.

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...