Επιστολή Δήμου Ηρακλείου και ΕΣΔΑΚ στον Υπουργό Περιβάλλοντος για το Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας

Τελευταία Ενημέρωση:

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη απέστειλαν ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και ο Δήμος Ηρακλείου, αναφορικά με το Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας. Στο κείμενο, το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Ζαχαρίας Καλογεράκης και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου (και Αντιπρόεδρος του ΕΣΔΑΚ) Κώστας Βαρδαβάς, γίνεται μια σύντομη ανάλυση του γενικότερου σχεδιασμού και των στόχων του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας ενώ επισημαίνεται στον Υπουργό ότι Δήμος και ΕΣΔΑΚ έχουν ολοκληρώσει ήδη σχεδόν το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και έχουν καταθέσει αίτηση προέγκρισης για την εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου στην περιοχή, και αναμένουν την απάντηση αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου.

Η επιστολή καταλήγει : «Με βάση τα παραπάνω πιστεύουμε ότι ο υπό αναθεώρηση εθνικός σχεδιασμός θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις που θα προβλέπουν την ανάληψη ολοκληρωμένων λειτουργικά και χωρικά επενδύσεων στο τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων όπως είναι αυτή του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στο Ηράκλειο. Επίσης, η συγκυρία επιβάλλει την επεξεργασία ενός πλαισίου κινήτρων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων αυτών και θα ήταν σκόπιμο ο εθνικός σχεδιασμός να συμπεριλάβει ένα περίγραμμα ειδικών ρυθμίσεων και ενισχύσεων που θα καθιστούν το εγχείρημα λειτουργικά και οικονομικά βιώσιμο πάντα προς όφελος των πολιτών» .

Αναλυτικά η επιστολή:

Αγαπητοί κύριοι

Ο ΕΣΔΑΚ είναι ο μεγαλύτερος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Καλύπτει 17 δήμους και περίπου το 75% του πληθυσμού της Περιφέρειας. Ήδη από το 2016 ο ΕΣΔΑΚ έχει σχεδιάσει την πορεία προώθησης της κυκλικής οικονομίας στο χώρο ευθύνης του στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης και έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες υλοποίησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Πιστεύουμε ότι η ανάκτηση και η βιώσιμη ανακύκλωση υλικών καθώς και η παραγωγή ενέργειας από το υπόλειμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν αναληφθούν επενδύσεις σε σημαντικά τμήματα της αλυσίδας διαχείρισης των αποβλήτων και ει δυνατόν στον ίδιο χώρο για να αξιοποιηθούν οι συνέργειες και να μειωθούν οι μετακινήσεις. Ως εκ τούτου προτείναμε τη δημιουργία του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στη θέση Μαύρος Σπήλιος σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου.

Οι στόχοι που επιδιώκει ο ΕΣΔΑΚ και ο Δήμος Ηρακλείου από τη δημιουργία του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας είναι:

  • Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του κύκλου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο εφαρμογής στρατηγικών Κυκλικής Οικονομίας όπως αυτές προβλέπονται από τιςνέεςοδηγίεςτηςΕΕγιατηνδιαχείρισηαποβλήτωνστοπλαίσιοτης κυκλικής οικονομίας (Ιούνιος 2018).
  • Να οργανωθούν χωροταξικά το σύνολο των επιμέρους χρήσεων της ενιαίας έκτασης που βρίσκεται στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» και να αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά ηπεριοχή.
  • Να εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενες Μονάδες και εγκαταστάσεις:

(α) Μονάδα Προεπεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΠΑ) και μετεξέλιξη αυτής σε Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ)

(β) ΚΔΑΥ Ηρακλείου

(γ) ΣΜΑ Ηρακλείου και

(δ) Αμαξοστάσιο –Συνεργείο του Δήμου Ηρακλείου

έτσι ώστε να καταστούν λειτουργικά ωφέλιμες με υψηλή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, ευέλικτες και προσαρμόσιμες τόσο σε αιχμές (εποχικότητας) όσο και σε μεταβολές των οδηγιών τηςΕΕ.

  • Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες κτιριακές υποδομές που θα φιλοξενήσουν νέες δραστηριότητες ανάκτησης ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών στο πλαίσιο της κυκλικήςοικονομίας.
  • Να αναπτυχθούν οι κατάλληλες κτιριακές υποδομές για να συνδεθεί η έρευνα με την παραγωγή στον τομέα του περιβάλλοντος καθώς και να υλοποιηθούν επιδεικτικές εφαρμογές κυκλικήςοικονομίας.
  • Να διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι για να αναπτυχθούν δράσεις κοινωνικής καινοτομίας για τη στήριξη της μετάβασης στην κυκλική οικονομία και ειδικότερα της πρόληψης, διαλογής στην πηγή καιεπαναχρησιμοποίησης, συνδυάζοντας την περιβαλλοντική διαχείριση με την ενημέρωση-εκπαίδευση- καινοτομία καθώς και την αναψυχή.

Είναι βέβαια πιθανόν στο μέλλον μέρος των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων να χωροθετηθούν και σε άλλους κατάλληλους χώρους στους οποίους ήδη έχουν εγκατασταθεί σημαντικές λειτουργίες διαχείρισης ή προβλέπονται από τον χωροταξικό σχεδιασμό, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Έχουμε ήδη καταθέσει την αίτηση προέγκρισης στο πλαίσιο εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) (Ν.4447/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4685/2020) και αναμένουμε την απάντηση των αρμοδίων υπηρεσιών σας ενώ παράλληλα έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν  το σύνολο των απαιτούμενων μελετών.

Η υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας αναμένεται να αποτελέσει το υπόβαθρο για την βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης καθώς θα φιλοξενεί μονάδες επεξεργασίας όλων των ρευμάτων.

Με βάση τα παραπάνω πιστεύουμε  ότι ο υπό αναθεώρηση εθνικός σχεδιασμός θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις που θα προβλέπουν την ανάληψη ολοκληρωμένων λειτουργικά και χωρικά επενδύσεων στο τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων όπως είναι αυτή του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στοΗράκλειο. Επίσης, η συγκυρία επιβάλλει την επεξεργασία ενός πλαισίου κινήτρων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων αυτών και θα ήταν σκόπιμο ο εθνικός σχεδιασμός να συμπεριλάβει ένα περίγραμμα ειδικών ρυθμίσεων και ενισχύσεων που θα καθιστούν το εγχείρημα λειτουργικά και οικονομικά βιώσιμο πάντα προς όφελος των πολιτών .

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...