Συνεδρίασε η ομάδα εργασίας AREPO της Περιφέρειας Κρήτης

by ELENH STATHOGLOU

Τελευταία Ενημέρωση:

Συνεδρίασε διαδικτυακά η ομάδα εργασίας AREPO της Περιφέρειας Κρήτης όπου συζητήθηκαν οι εξελίξεις αναφορικά με την επισήμανση των τροφίμων στο πλαίσιο της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να ψηφίσει το 2022.

Στη συνάντηση η Περιφερειακή Σύμβουλος και Πρόεδρος της Ένωσης AREPO Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη, ευχαρίστησε τα μέλη της ομάδας για τη σημαντική συνδρομή τους στη διαμόρφωση της επιστημονικά τεκμηριωμένης πρότασης της Περιφέρειας Κρήτης η οποία υιοθετήθηκε από την ολομέλεια της ένωσης AREPO για τη διαβούλευση στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με την υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων στο πλαίσιο.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από τον επιστημονικό υπεύθυνο της Περιφέρειας Κρήτης για το AREPO  Χαράλαμπο Πίτερη,  η μελέτη αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και μια σύντομη παρουσίαση ειδικότερα για Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα τα οποία στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη δεν έχουν αξιοποιηθεί παρόλο των πλούτο των διατροφικών συνταγών. Επιπρόσθετα έγινε αναφορά για τον Κανονισμό των μη γεωργικών Γεωγραφικών Ενδείξεων στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να επικεντρωθεί το αμέσως.  

Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκε από την Πρόεδρο το θέμα της προετοιμασίας της Περιφέρειας Κρήτης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική 2021-2027, για τα Προϊόντα Προέλευσης και κάλεσε τα μέλη να επικεντρωθούν στην προετοιμασία και την αποστολή τεκμηριωμένων προτάσεων ώστε αυτές να υποστηριχθούν σε κεντρικό επίπεδο.  Παράλληλα πρότεινε στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης να συμμετάσχουν στην ένωση AREPO ως συνδεδεμένα μέλη και στην Επιστημονική Επιτροπή ενισχύοντας την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης, δίδοντας την ευκαιρία της περαιτέρω επιστημονικής δικτύωσης τους στην Ευρώπη.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας AREPO έθεσαν σημαντικά ζητήματα που αφορούσαν τον αμπελοοινικό τομέα, το ελαιόλαδο και την τσικουδιά Κρήτης. Ειδικότερα αναφέρθηκαν στο σημαντικό ρόλο των προϊόντων προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ) επικεντρώνοντας το ρόλο τους στην ποιότητα και την ταυτότητα καθώς και τη συμβολή τους στην ισόρροπη ανάπτυξη, στη συγκράτηση του πληθυσμού στην ενδοχώρα των περιοχών, συμβάλλοντας σημαντικά στην προστιθέμενη αξία των προϊόντων. Επισημάνθηκε η ανάγκη  ανάδειξης των χαρακτηριστικών των προϊόντων προέλευσης και η ισχυρή διασύνδεση τους με την περιοχή παραγωγής ώστε οι παραγωγοί να είναι ουσιαστικοί αποδέκτες αυτής της αλυσίδας αξίας.     

Related Articles