Σύντομος Σχολιασμός θεμάτων Ιστορίας, Πανελλήνιες 2021 Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ

by fonimaleviziou.gr

Τελευταία Ενημέρωση:

Τα θέματα της Ιστορίας στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι της Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών κρίνονται στο σύνολό τους διαβαθμισμένης δυσκολίας. Καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης με έμφαση στο 1οκεφάλαιο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η εκφώνηση του θέματος Β1, καθώς και το θέμα Δ1β που απαιτεί συνδιαστική γνώση από το 1οκαι 2οκεφάλαιο. Καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με ευκολία.

Καλομοίρη Κατερίνα.

Related Articles