Τροπολογία για τη χορήγηση από τα ΚΕΠ και τους Δήμους προσωρινού ΑΜΚΑ

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Τροποποιείται το νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Η αριθμ. 1129/94 Τροπολογία της Κυβέρνησης κατετέθη την 9η Νοεμβρίου σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο ψηφίζεται σήμερα Πέμπτη 11 Νοεμβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Με το άρθρο 5 της Τροπολογίας  τροποποιούνται η παρ.3 και η παρ.6 του αρ.248 του ν.4782/2021 και ειδικότερα διαμορφώνονται όπως μπορείτε να δείτε κατωτέρω:

Related Articles