Παιδικοί-ΚΔΑΠ: Οι διαδικασίες μέχρι την Πρωτοχρονιά για τις ηλεκτρονικές παρουσίες

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Ενημέρωση για τις διαδικασίες δοκιμαστικής και πιλοτικής εφαρμογής του νέου συστήματος παρακολούθησης παρουσιών στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και στη Δράση «Οικονομική Στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας», δημοσίευσε η ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Ως γνωστόν, έχει αποφασιστεί η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του νέου συστήματος στην 1η Ιανουαρίου 2022 και η διεξαγωγή δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας του νέου συστήματος κατά το διάστημα 17/11/2021 έως και 31/12/2021.

Κατά το εν λόγω διάστημα, όλοι οι Φορείς θα έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν δοκιμαστικά τις λειτουργίες του νέου συστήματος, ενώ ένας αριθμός Φορέων / Δομών που θα υποδειχθούν από τα συλλογικά τους όργανα, θα κληθεί να εκτελέσει πιλοτικά (δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες) το σύνολο των λειτουργιών του νέου συστήματος.   

Ειδικότερα, όλοι οι Φορείς δύνανται να πραγματοποιήσουν δοκιμαστική χρήση του νέου συστήματος. Προς τούτο, προβλέπονται τα εξής:

– Από την 17η Νοεμβρίου δόθηκε η δυνατότητα στους Φορείς να εκτυπώνουν ειδικές κάρτες παρουσίας (δοκιμαστικής χρήσης), μέσω σχετικής λειτουργίας του Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

– Για τη δοκιμαστική εκτέλεση της διαδικασίας επιβεβαίωσης παρουσιών, την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα (δηλαδή την 1η /12/2021 για το Νοέμβριο 2021 και αντίστοιχα την 1η /1/2022 για το Δεκέμβριο 2021), οι Φορείς θα λαμβάνουν ένα email, το οποίο θα περιλαμβάνει το περιεχόμενο όλων των sms τα οποία θα αποστέλλονταν κανονικά στις ωφελούμενες για την επιβεβαίωση των παρουσιών του παρελθόντος μήνα.

– Όσον αφορά τις διαδικασίες που σχετίζονται με την καταβολή της αμοιβής, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλεπόταν κατά την περίοδο 2020-2021.

Για τη λειτουργία των Φορέων/Δομών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής (για την ημερομηνία έναρξής της θα εκδοθεί νέα Ανακοίνωση) προβλέπονται τα εξής:

– Οι κάρτες παρουσίας θα εκτυπώνονται και θα χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους ωφελούμενους μέσω του Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ A.E.. Οι εν λόγω κάρτες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και κατά την περίοδο επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος (δηλαδή, μετά την 1η Ιανουαρίου).

– Η επιβεβαίωση των παρουσιών θα γίνεται από τα ωφελούμενα άτομα, κατόπιν λήψης σχετικού sms από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική ΚΥΑ και Πρόσκληση.

– Όσον αφορά στις διαδικασίες που σχετίζονται με την καταβολή της αμοιβής των Φορέων στους οποίους ανήκουν οι Δομές που εκτελούν την πιλοτική λειτουργία, θα ισχύσουν τα εξής:

α) για το Νοέμβριο, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλεπόταν κατά την περίοδο 2020-2021,

β) για το Δεκέμβριο, εάν έχει κυλήσει ομαλά η όλη διαδικασία, τα δεδομένα που θα έχουν συγκεντρωθεί θα διατηρηθούν ως υλικό τεκμηρίωσης της παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των εν λόγω Δομών και οι Φορείς:

(1) Θα συμπληρώσουν και θα υποβάλουν on-line μέσω του Π.Σ. “Enarmonisys” τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών (ΣΚΠ)

(2) Θα εκτυπώσουν σε μορφή pdf, θα υπογράψουν ψηφιακά και θα μεταφορτώσουν την ΣΚΠ, καθώς και την Φορολογική Ενημερότητα (εφόσον απαιτείται) και την Ασφαλιστική Ενημερότητα.

Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, οι δομές θα πληρωθούν και το Δεκέμβριο με τη διαδικασία που προβλεπόταν κατά την περίοδο 2020-2021.

airetos.gr

Related Articles