Υπογραφή σύμβασης ΔΕΠΑΝΑΛ και Πανεπιστημίου Κρήτης

by RAFAELA MPERKH

Τελευταία Ενημέρωση:

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την 

«Αποκατάσταση φθορών στα Εργαστήρια Γ, Δ και στο Παρασκευαστήριο του Τμήματος Βιολογίας»

Σύμβαση έργου για την «Αποκατάσταση φθορών στα Εργαστήρια Γ, Δ και στο Παρασκευαστήριο του Τμήματος Βιολογίας» με το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπέγραψε η Πολυμετοχική Δημοτική Α.Ε. Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου (ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ). 

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητής κ. Γιώργος Κοντάκης και η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ κ. Στέλα Καλογεράκη – Αρχοντάκη.

Το έργο της αποκατάστασης στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το τελικό ποσό σύμβασης είναι της τάξης των 17.878, 94 ευρώ ενώ το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 45 ημέρες από την έναρξη των εργασιών. 

«Ουσιαστικά πρόκειται για την συντήρηση των υποδομών, των εγκαταστάσεων και του Επιστημονικού Εξοπλισμού ενώ θα γίνουν και παρεμβάσεις μικρής κλίμακας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο» επεσήμανε η πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ Στέλα Καλογεράκη- Αρχοντάκη. 

Related Articles