Φορολογικές δηλώσεις: 17+1 τρόποι για να αποφύγετε τους επιπλέον φόρους από τα τεκμήρια

Υπάρχουν, και ποια είναι, τα χρηματικά ποσά που μπορούν να καλύψουν τη διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των δαπανών διαβίωσης ώστε να μην πληρώσετε υψηλότερο φόρο;

Κάθε χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι πέφτουν στην παγίδα των τεκμηρίων και καλούνται να πληρώσουν υψηλότερο φόρο από αυτόν που αναλογεί στο εισόδημα που δηλώνουν στην εφορία καθώς αδυνατούν να δικαιολογήσουν τις δαπάνες.

Ωστόσο ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις από τον «τεκμαρτό» φόρο εφόσον επικαλεστούν εισοδήματα προηγούμενων ετών και χρηματικά ποσά από ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, δωρεές, δάνεια, ειδικά αποζημιώσεις και επιδόματα καθώς και κέρδη από τυχερά παιχνίδια προκειμένου να κλείσουν τη «τρύπα» από τα τεκμήρια και να γλυτώσουν τον επιπλέον φόρο.

 • Σε περίπτωση που οι δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ξεπερνούν το δηλωθέν εισόδημα τότε επί της διαφοράς η εφορία καταλογίζει φόρο.

Για παράδειγμα αν κάποιος εμφανίσει εισόδημα 15.000 ευρώ και το σύνολο των τεκμηρίων είναι 20.000 ευρώ ο φόρος θα υπολογιστεί επί των 20.000 ευρώ.

Τα 18 «παράθυρα» αποφυγής φόρου

Αναλυτικότερα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων:

 1. Τα χρηματικά ποσά που εισέπραξαν από την πώληση ακινήτου.
 2. Την πώληση άλλων περιουσιακών στοιχείων όπως αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας κ.α.

3 Τα εφάπαξ από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου καθώς και από επαγγελματικά ταμεία.

 1. Την εισαγωγή συναλλάγματος από το εξωτερικό.
 2. Τα δάνεια από τράπεζες, χρηματοδοτικούς φορείς η και ιδιώτες.
 3. Τις κληρονομιές και δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών.
 4. Τα κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και άλλα τυχερά παιχνίδια.
 5. Τις αποζημιώσεις με βάση δικαστική απόφαση.

9. Τις υποτροφίες η άλλα χρηματικά έπαθλα.

 1. Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε ευάλωτους συνταξιούχους.
 2. Τα χρηματικά ποσά από συζύγους λόγω αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.
 3. Το τίμημα από τον πλειστηριασμό κατοικιών.
 4. Τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σε χρήμα καθώς και το επίδομα γέννησης.
 5. Τις αποζημιώσεις και τις λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους και επαγγελματίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 όπως το μηναίο επίδομα ειδικού σκοπού στο προσωπικό επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή και στους ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι έκτακτες εισοδηματικές ενισχύσεις σε επιστήμονες, καλλιτέχνες και άλλες κατηγορίες.
 6. Τα ποσά με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής που έλαβαν οι πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις.
 7. Τις αποζημιώσεις και λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες, σεισμοί και λοιπές θεομηνίες, πλην πρώτης αρωγής για στεγαστική συνδρομή (επισκευή και ανακατασκευή κατοικίας) και για οικοσκευή λόγω φυσικών καταστροφών.
 8. Τα ποσά που καταβλήθηκαν σε εκμισθωτές ακινήτων λόγω μερικής ή μη καταβολής μισθωμάτων κατ' εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19.
 9. Όλα τα ποσά που δεν ανήκουν στην κατηγορία του εισοδήματος καθώς δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης.

Πηγη: ΕΡΤ

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ