Αρκαλοχώρι: Καλούνται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ λόγω λάθους οι σεισμόπληκτοι

by MANOS FARSARAKHS

Τελευταία Ενημέρωση:

Τον ΕΝΦΙΑ καλούνται να πληρώσουν αρκετοί σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι που είδαν από τη μια στιγμή στην άλλη να καταστρέφεται το σπίτι τους γιατί δεν έχουν καταγραφεί σωστά τα στοιχεία τους στα πρωτόκολλα αυτοψίας.

Αυτό αναφέρει σε επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργός ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα όπου ζητά και την παρέμβασή του ώστε να λυθεί το θέμα.

Αναλυτικά η επιστολή

Αξιότιμε κ. Υπουργοί, κ. Διοικητή

Μετά τον σεισμό της 27.09.2021 εκδόθηκε απόφαση περί απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α των ακινήτων που υπέστησαν ζημιές στην Περιφέρεια Κρήτης.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η απαλλαγή εφαρμόζεται για τα έτη 2021, 2022 και 2023 και αφορά τα επικίνδυνα ή ακατάλληλα για χρήση κτήρια ή επικινδύνως ετοιμόρροπα κτήρια.

Απαραίτητο και αποκλειστικό έγγραφο απόδειξης της παραπάνω συνθήκης του κτηρίου, όπως ορίζεται στην προαναφερθείσα απόφαση, είναι η λήψη και υποβολή δελτίου επανελέγχου ή έκθεσης αυτοψίας επικίνδυνου ή ακατάλληλου για χρήση κτηρίου ή πρωτοκόλλου αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπου κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως προβλέπεται επίσης, η χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα πραγματοποιηθεί κατ’ αρχήν κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα arogi.gov.gr για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, η οποία έχει χορηγηθεί μετά από τον έλεγχο της επιτροπής που συστάθηκε. Για τις περιπτώσεις ακινήτων για τα οποία δεν θα χορηγηθούν οι προβλεπόμενες απαλλαγές με την κεντρική εκκαθάριση ή για τις οποίες συντρέχουν λόγοι χορήγησής τους πριν από αυτήν (π.χ. λήψη ενημερότητας), οι απαλλαγές χορηγούνται με την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπηρεσίας, στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., αποκλειστικά μέσω της

εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), μία μόνο φορά για το έτος 2021 και ισχύει, χωρίς άλλη ενέργεια του φορολογούμενου, και για τα δύο επόμενα έτη. Η αίτηση συνοδεύεται από Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας για κτήριο το οποίο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε κάθε περίπτωση, για την απαλλαγή των ακινήτων αυτών θα εκδοθεί νέα πράξη

προσδιορισμού του φόρου από την Α.Α.Δ.Ε. και τυχόν καταβληθέντα ποσά φόρου για ακίνητα που απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα συμψηφιστούν με υφιστάμενες φορολογικές οφειλές ή θα επιστραφούν.

Ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη και έχει διεξοδικά αναδειχθεί και σε άλλα έγγραφά μας, επειδή πληθώρα δελτίων ελέγχου και επανελέγχου και Π.Α.Ε.Ε.Κ. είτε δεν αναγράφουν τα ορθά ονόματα των ιδιοκτητών, είτε δεν αναγράφουν όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, οι ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών, παρόλο που υπέβαλλαν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr, δεν έλαβαν αποζημίωση ούτε οικοσκευής, ούτε πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται η χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. στους ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων.

Παρακαλούμε, όπως ενσκήψετε με τη δέουσα προσοχή και φροντίδα για την επίλυση του προβλήματος, που έχει ως αποτέλεσμα πλειάδα πολιτών να μην μπορούν μέχρι σήμερα να είναι ωφελούμενοι του ευνοϊκού μέτρου της απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως και της λήψης της αποζημίωσης της οικοσκευής.

πηγή: www.cretapost.gr

Related Articles