ΕΟΔΥ: Σε ποιες περιοχές της Κρήτης εντοπίζονται τα νέα κρούσματα των μεταλλάξεων

Στην παρούσα αναφορά περιλαμβάνονται αποτελέσματα ανάλυσης από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, από 277 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 17 Σεπτεμβρίου 2022 έως 09 Οκτωβρίου 2022. Από όλα τα δείγματα απομονώθηκε στέλεχος Omicron (B.1.1.529). Δεκαέξι εξ αυτών ταυτοποιήθηκαν ως υπο-παραλλαγή της BA.2 (BA.2.75). Συνολικά, έως τώρα έχουν ταυτοποιηθεί 31
στελέχη με υπο-παραλλαγή BA.2.75.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 28 διαφορετικά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από 63.584 αλληλουχηθέντα δείγματα (62.845 προερχόμενα από εγχώρια κρούσματα και 739
από εισαγόμενα).

Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία (Ν=58.266) ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 40 του 2022 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 10. Στο Διάγραμμα 11 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας εμφάνισης των υπο-παραλλαγών του στελέχους Omicron. Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 09 Οκτωβρίου 2022, οι δύο πιο συχνές υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron που απομονώθηκαν από εγχώρια δείγματα από
τυχαία δειγματοληψία ήταν το BA.5 με ποσοστό 95,9%, ακολουθούμενο από το BA.4 με ποσοστό 2,5% (Πίνακας 3).

πηγή: www.creta24.gr

Υγεία - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ