Συνεδριάζει τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζειτη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου2022και ώρα 17.55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείουστην Αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζιαμεεικοσιτρία(23) θέματαστην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Επανεξέταση της υπ' αρ. 157/2021 απόφασης Δ.Σ. περί τοποθέτησης τραπεζόπαγκωνστο πάρκο «Γιώργος Σεφέρης».
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» (απόφαση 941/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. (απόφαση 947/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου και την επιχορήγηση για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου (απόφαση 948/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 για έργα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών και της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας (απόφαση 949/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
 6. (απόφαση 950/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
 7. (απόφαση 1000/2022 Οικονομικής Επιτροπής).  
 8. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων.
 9. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ.
 10. απόφαση 99/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ).
 11. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού», του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 100/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 12. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιών, Τμήμα 2», του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 101/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 13. Παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την «Εφαρμογή Σχεδίου πόλεως στην περιοχή Αγ. Ιωάννης Χωστού, στη συμβολή των οδών Παπαγιάννη Σκουλά- Λυκείου-ΧριστομιχάληΞυλούρη-Αγ. Ιωάννη Χωστού»(απόφαση 102/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ).
 14. Περί έκδοσης Διαπιστωτικής Πράξης εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν.4849/2021 των λαϊκών αγορών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου.
 15. Λήξη δημόσιας διαβούλευσης για τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 110/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 16. Ονοματοθεσία και μετονομασία οδών του  Δήμου Ηρακλείου.
 17. Εξέταση των α)  αρ. πρωτ. 17.223/28-02-2022 αίτηση θεραπείας – ένσταση της κ. Κρανιωτάκη Μαρίας και β) της αρ. πρωτ. 17.674/01-03-2022 αίτηση θεραπείας – ένσταση της κ. Γιανναδάκη Μαρίας.
 18. Διαγραφή Μισθωμάτων Καταστήματος Γ1 (Κ. Ζαχαριουδάκη Στυλιανό) της Κεντρικής Αγοράς του Δήμου Ηρακλείου.
 19.  Εισήγηση της εκτιμητικής επιτροπής κινητών πραγμάτων που αφορά στην εκποίηση κατεστραμμένων υλικών κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου.
 1. Παραχώρηση χρήσεως και κατηγοριοποίηση οδών για την διεξαγωγή του 20ου Αγώνα – Μινωικού Άθλου.
 2. Έγκριση ετήσιας συνδρομής επιστημονικού Αρχιτεκτονικού περιοδικού "DOMa" και προμήθειας όλων των παρελθόντων τευχών.
 3. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου  (Συμπληρωματική κατανομή) – 228.646,51€ και εξειδίκευση της δαπάνης.
 4. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ