Τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου και Διανεμητικού Λογαριασμού μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου

Οι Αρχαιρεσίες έγιναν την Κυριακή 21/11/2022.

Α΄ ΨΗΦΟΔΟΧΟΣ (Δ.Σ. – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
Εγγεγραμμένοι (331) άτομα
Ψήφισαν (228) άτομα
Έγκυρα (203)
Λευκά (5)
Άκυρα (20)

Έλαβαν:

‘‘ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ’’

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΨΗΦΟΥΣ (164 ) ΠΟΣΟΣΤΟ (80,79%) ΕΔΡΕΣ (7)

1. Αλιφιεράκης Μιχαήλ (13) (Εκλέγεται)
2. Βολωνάκης Αχιλλέας (14) (Εκλέγεται)
3. Βλαχάκης Σταύρος (6) (Εκλέγεται)
4. Καβουσανού Άρτεμις (18) (Εκλέγεται)
5. Κομονταχάκης Ιωάννης ( 14) (Εκλέγεται)
6. Παπαδοβασιλάκη Θεονύμφη (5) (Επιλαχούσα)
7. Ριζικιανός Στυλιανός (6) (Επιλαχών)
8. Σκουντάκης Αριστοτέλης (64) (Εκλέγεται)
9. Σταματάκης Μιχαήλ (10) (Εκλέγεται)

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κατσαμάνης Κωνσταντίνος (16) (Εκλέγεται)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
2. Μαυριτσάκης Ιωάννης (13) (Εκλέγεται)

(Επειδή οι υποψήφιοι Βλαχάκης Σταύρος και Ριζικιανός Στυλιανός ισοψήφησαν έγινε κλήρωση και εξελέγει ο Βλαχάκης Σταύρος.)

‘‘ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ’’

ΨΗΦΟΥΣ ( 39 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ( 19,21%) ΕΔΡΕΣ (2)

1. Γενετζάκης Γεώργιος (13 ) (Εκλέγεται)
2. Δουλουφάκης Δημήτριος (13) (Εκλέγεται)
3. Καραγιάννη Στυλιανή ( 9 ) (Επιλαχούσα)

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γενετζάκης Γεώργιος (9) (Δεν εκλέγεται)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
2. Δουλουφάκης Δημήτριος (4) (Δεν εκλέγεται)

Β΄ ΨΗΦΟΔΟΧΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Φ.Σ.)
Αντιπρόσωποι για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Εγγεγραμμένοι (331) άτομα
Ψήφισαν (228) άτομα
Έγκυρα (211)
Λευκά (0)
Άκυρα (17)

Έλαβαν:

‘‘ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ’’
ΨΗΦΟΥΣ (72) ΠΟΣΟΣΤΟ ( 34,12%) ΕΔΡΕΣ (2 )

Τακτικά μέλη
1. Ριζικιανός Στυλιανός (5) (Εκλέγεται)
2. Τσικανδηλάκης Ιωάννης (63) (Εκλέγεται)
Αναπληρωματικά μέλη
1. Αλιφιεράκης Μιχαήλ (11) (Εκλέγεται)
2. Σταματάκης Μιχαήλ (9) (Εκλέγεται)

‘‘ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ’’
ΨΗΦΟΥΣ (34 ) ΠΟΣΟΣΤΟ (16,11%) ΕΔΡΕΣ (1)

Τακτικά μέλη
1. Πατιτάκης Αντώνιος (21) (Εκλέγεται)
2. Χατζάκης Μιχαήλ (10) (Δεν εκλέγεται)
Αναπληρωματικά μέλη
1. Παπαδάκη Ευαγγελία (1) (Εκλέγεται)

‘‘ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ’’
ΨΗΦΟΥΣ (36 ) ΠΟΣΟΣΤΟ (17,06 %) ΕΔΡΕΣ (1)

Τακτικά μέλη
1. Γενετζάκης Γεώργιος (10 ) (Δεν εκλέγεται)
2. Δουλουφάκης Δημήτριος (17 ) (Εκλέγεται)
Αναπληρωματικά μέλη
1. Καραγιάννη Νικολέτα (2) (Δεν εκλέγεται)
2. Καραγιάννη Στυλιανή (2) (Εκλέγεται)

‘‘ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ’’
ΨΗΦΟΥΣ (45) ΠΟΣΟΣΤΟ (21,33 %) ΕΔΡΕΣ (1)

Τακτικά μέλη
1. Σκουντάκης Αριστοτέλης (45) (Εκλέγεται)
Αναπληρωματικά μέλη
1. Βλαχάκης Σταύρος (1) (Εκλέγεται)

‘‘ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ’’
ΨΗΦΟΥΣ (24 ) ΠΟΣΟΣΤΟ ( 11,38 %) ΕΔΡΕΣ (0)

Τακτικά μέλη
1. Καβουσανού Άρτεμις (24) (Δεν εκλέγεται)
Αναπληρωματικά μέλη
2. Κομονταχάκης Ιωάννης (2) (Δεν εκλέγεται)

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών Διανεμητικού Λογαριασμού Μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου

Ευρέθησαν διακόσια είκοσι επτά (227) ψηφοδέλτια, όσα και οι ψηφίσαντες εκ των οποίων Έγκυρα: (165). Λευκά: (51). Άκυρα: (11).
Γινομένης διαλογής έλαβαν:
Τακτικά Μέλη
1. Βουρούκος Παναγιώτης (16) (Επιλαχών)
2. Καραγιάννη Νικολέτα (37) (Εκλέγεται)
3. Τσικανδηλάκης Ιωάννης (100) (Εκλέγεται)
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Γωνιανάκης Ιωάννης (6) (Επιλαχών)
2. Δουλουφάκης Δημήτριος (28) (Εκλέγεται)
3. Κατσαμάνη Σοφία (25) (Εκλέγεται)

Related Articles