Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς την ΔΕΥΑΗ

H ΔΕΥΑΗ ενημερώνει τους Δημότες του Ηρακλείου ότι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγκρίθηκε η δυνατότητα ρύθμισης-διακανονισμού για τις οφειλές από λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης, με περίοδο ισχύος  από 15 Μάϊου 2023 έως και 14 Αυγούστου 2023.

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν την οφειλή τους προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Εξόφληση εφάπαξ

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 95% των προσαυξήσεων.

  • Εξόφληση σε 6 μήνες με ισόποσες δόσεις και προκαταβολή του 15% του ποσού.

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 80% των προσαυξήσεων. Το 15% του οφειλόμενου ποσού θα καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

  • Εξόφληση σε 12 μήνες με ισόποσες δόσεις και προκαταβολή του 15% του ποσού οφειλής.

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 70% των προσαυξήσεων. Το 15% του οφειλόμενου ποσού θα καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

  • Εξόφληση σε 24 μήνες με ισόποσες δόσεις και προκαταβολή του 15% του ποσού οφειλής.

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 50% των προσαυξήσεων. Το 15% του οφειλόμενου ποσού θα καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Επισημαίνεται ότι:

  • Ενδεχόμενοι διακανονισμοί που έχουν γίνει κατά το παρελθόν συνεχίζουν να είναι σε ισχύ, εκτός αν με αίτηση του ενδιαφερόμενου ζητηθεί η υπαγωγή τους στις δυνατότητες ρύθμισης που προβλέπονται με την παρούσα απόφαση.
  • Οι οφειλές που θα υπαχθούν στην ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους, εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση (προβλέπεται και στον Ν. 4038/2012, Άρθρο 3, Παρ. 8)
  • Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ευρώ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη ρύθμιση οι δημότες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 529370-371 και 372 (Τμήμα Καταναλωτών), από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 π. μ. έως τις 14:00 μ. μ.

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ