ΟΤΑ: Πρώτα αξιολόγηση και μετά χρηματοδότηση

Αλλάζουν όλα σε δήμους και περιφέρειες

Νέο σύστημα αυστηρής αξιολόγησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να κατανέμονται ανάλογα το ύψος της χρηματοδότησης που θα λαμβάνουν, προωθεί η κυβέρνηση.

Με βάση το νέο σύστημα πυλώνων θα βαθμολογούνται οι επιδόσεις των δήμων και των Περιφερειών σε τομείς που αφορούν τους πολίτες, από το οικονομικό νοικοκύρεμα έως την πολιτική προστασία, την εκπαίδευση και το περιβάλλον.

Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι δείκτες αποδοτικότητας για δήμους και περιφέρειες, θα είναι δημόσια αναρτημένοι και εκτός από την κυβέρνηση τους αιρετούς εκτός από την η κυβέρνηση, θα μπορούν να τους "ελέγχουν' και οι πολίτες.

Οι πυλώνες με βάση τους οποίους η κυβέρνηση θα λαμβάνει τις αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των δήμων και το περιφερειών, όπως προβλέπονται στο σχέδιο που προωθεί ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, είναι:

1. Δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων

2. Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία

3. Πολιτική προστασία και σχέδια εκτάκτου ανάγκης

4. Περιβάλλον, διαχείριση των απορριμμάτων

5. Εκπαίδευση και προσχολική αγωγή

6. Συνθήκες για ΑμεΑ και πρόνοια

7. Παιδικές χαρές και αθλητισμός

8. Πάρκα για αδέσποτα ζώα και κτηνιατρεία

9. Υποδομές και ενεργειακή κατανάλωση

10. Ανθρώπινο δυναμικό και δράσεις

Ελλάδα - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ