Δήμος Μαλεβιζίου: Προϋπολογισμός του 2024 και αρδευτικό 1,3 εκατ. στην οικονομική επιτροπή

Με τέσσερα θέματα μεταξύ των οποίων η σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του 2024 και η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για αρδευτικό δίκτυο 1,3 εκατ. ευρώ θα συζητηθούν στις 10.30 το πρωί της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου.

Όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού θα πρέπει να συνταχθεί, αφού όπως προβλέπουν οι διατάξεις θα πρέπει να υποβληθεί στην βάση δεδομένων για να γνωμοδοτήσει επ αυτού  το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. .

Όσον αφορά το αρδευτικό έργο πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 1,3 εκατ. στη θέση Καντρί του Δήμου Μαλεβιζίου.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης έχουν ως εξής:

1.Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2024 και υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.

  1. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αρδευτικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση αγροκτημάτων στη θέση Καντρί του Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 1.300.000,00 €.
  2. Ανάκληση της 216/2022 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα στις 15.10.2022 στην Δ.Ε. Κρουσώνα», προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 €.
  3. Έγκριση 3ου πρακτικού, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της πράξης «Αντικατάσταση εξοπλισμού αλιευτικού καταφυγίου Παντάνασσας».

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ