Έξι άτομα για την άρδευση 50.000 στρεμμάτων θα προσλάβει ο Δήμος Μαλεβιζίου

Petite Perle 300×250

Στην πρόσληψη ενός επόπτη υδρονομέα και πέντε υδρονομέων πρόκειται να προβεί ο Δήμος Μαλεβιζίου προκειμένου να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες, όπως αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό  Συμβούλιο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη  σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, μετά από
διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Η διανομή των αρδευτικών υδάτων και η φύλαξη των αρδευτικών δικτύων –
έργων , για την αρδευτική περίοδο του έτους 202 4, θα γίνει από τους υδρονομείς
του Δήμου. Στη διοίκηση και στη διαχείριση του Δήμου υπάγονται τα αρδευτικά
ύδατα είκοσι οκτώ -28- γεωτρήσεων- πηγαδιών τα οποία καλύπτουν αρδευόμενη
έκταση πενήντα χιλιάδες -50.000- στρέμματα περίπου με αρδευτικό δίκτυο
συνολικού μήκους εκατόν πενήντα -150- χιλιομέτρων περίπου.
2. Η αρδευτική περίοδος ορίζεται από 1 η Απριλίου 2024 έως 31 η Οκτωβρίου 2024.
3. Ο αριθμός των θέσεων που απαιτούνται για τη σωστή εξυπηρέτηση των
παραγωγών είναι: ένας(1) Επόπτης Υδρονομέων και πέντε (5) υδρονομείς και
κατανέμονται ως εξής:

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ