Την επόμενη Δευτέρα η ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Petite Perle 300×250

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στις 18:00, στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία η Δημοτική Αρχή θα λογοδοτήσει για το έργο και την δράση της.

Κατά την ειδική αυτή συνεδρίαση, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων μπορούν να υποβάλλουν ένα θέμα ο καθένας προς συζήτηση, μέχρι το αργότερο την 22α Φεβρουαρίου 2024. Σε περίπτωση που τα θέματα που θα προταθούν υπερβαίνουν τα 10, ή αυτά που θα προταθούν από Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων υπερβαίνουν τα 2, τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν, θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης από το Προεδρείο. Από τα θέματα της συνεδρίασης μέχρι 3 θέματα, πρέπει να αποτελούν πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας. Αν έχουν προταθεί περισσότερα από 3 θέματα από τους συμβούλους της πλειοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.

Κατά την ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 67 Α του Ν. 3852/2010, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023:

α) Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος

β) Δεν λαμβάνονται αποφάσεις

γ) Για την έναρξη και διεξαγωγή της δεν είναι απαραίτητο να συντρέχει η απαιτούμενη απαρτία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 67 παρ. 10 του ν. 3852/ 2010.

Κρήτη - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ