Με 13 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου

Petite Perle 300×250

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδριάζει την Τρίτη 16 Απριλίου στις 11 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που εστάλη στα μέλη της επιτροπής τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 

 1. Εκλογή θέσεων Επόπτη Υδρονομέα & Υδρονομέων Άρδευσής του Δήμου Μαλεβιζίου.
 2. Εισηγητική Έκθεση Δ΄ Τριμήνου του έτους 2023 προς τη Δημοτική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού
 3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024 (1η) .
 4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2024 (1η)
 5. Έγκριση τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου μας και ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο.
 6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας (οδός Σενετάκη) στη Δ.Ε Γαζίου.»
 7. Έγκριση 3ου ΑΠΕ( Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Τυλίσου»
 8. Έγκριση Πρακτικού της ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κάτω στάθμης δημοτικού ακινήτου εμβαδού 35 τ.μ στο κέντρο του οικισμού Λουτρακίου της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα.
 9. Έγκριση 2ου Πρακτικού ( Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μετά από διαδικασία τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΔΕΛΕ»
 10. Έγκριση 2ου Πρακτικού ( Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μετά από διαδικασία τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα στις 15.10 . 2022 στη ΔΕ Κρουσώνα»
 11. Έγκριση 2ου Πρακτικού ( Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μετά από διαδικασία τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αρδευτικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση των αγροκτημάτων στη θέση Καντρί του Δήμου Μαλεβιζίου»
 12. Έγκριση 2ου Πρακτικού ( Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μετά από διαδικασία τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
 13. Έγκριση απότμησης και υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου επί της οδού Α. Παπανδρέου ιδιοκτησία MINOANA GAZ A.E

 

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ