Κατάλληλες οι παραλίες στο νομό Ηρακλείου – Tα σημεία που απαγορεύεται η κολύμβηση

Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας

Petite Perle 300×250

Όλες οι θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου τόσο
οι Βόρειες όσο και οι Νότιες χαρακτηρίζονται κατάλληλες για κολύμβηση.
Αυτό προκύπτει μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών των υγειονομικών
επιθεωρητών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ηρακλείου και την έκδοση
των αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων
θαλασσίου ύδατος, που ελήφθησαν από τις ακτές κολύμβησης του νομού
Ηρακλείου.

Εκτός από τις κατάλληλες για κολύμβηση παραλίες, η Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, ανακοίνωσε και τα σημεία
όπου απαγορεύεται το κολύμπι.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.
Ηρακλείου, λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις αυτοψίες των Υγειονομικών Επιθεωρητών της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου / Τμήμα Υγειονομικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής που εξετάζουν μακροσκοπικά την
κατάσταση των παραλιών και της επιφάνειας της θάλασσας αναφορικά με
την κατάσταση της θάλασσας, της ακτής και τις λοιπές, οπτικά
εκτιμώμενες παραμέτρους.

2) Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων
θαλασσίου ύδατος που ελήφθησαν από τις ακτές κολύμβησης της Π.Ε.
Ηρακλείου και εστάλησαν στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
Κρήτης.

3) Τα στοιχεία που προκύπτουν από την γεωγραφική κατανομή σημείων
παρακολούθησης και Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης αλλά και την
παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης που πραγματοποιήθηκε
στα σημεία δειγματοληψίας, σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της
ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε ακτές της Π.Ε.
Ηρακλείου στα πλαίσια του Προγράμματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης,
σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ» για την ποιότητα των υδάτων
κολύμβησης του Νομού Ηρακλείου.

Ανακοινώνει ότι:

Η κολύμβηση εξακολουθεί να απαγορεύεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας:

Α) 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του καναλιού του ΑΛΜΥΡΟΥ ποταμού
μπροστά από τη Δ.Ε.Η. στα Λινοπεράματα λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής
ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων και εκβολής των αποχετευτικών
αγωγών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η. και της Ε.Κ.Ο.

Β) 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού ΓΙΟΦΥΡΟΥ Ηρακλείου και
περιμετρικά της εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού του βιολογικού σταθμού
Ηρακλείου, λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής ως αποδέκτη επεξεργασμένων
λυμάτων.

Γ) 200 μέτρα εκατέρωθεν της περιοχής των πρώην σφαγείων Ηρακλείου
(Ν.Αλικαρνασσός) λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής ως αποδέκτη
επεξεργασμένων λυμάτων και εκβολής του αποχετευτικού αγωγού του
βιολογικού σταθμού της ΒΙ.ΠΕ.

Δ) Στα αγκυροβόλια πλοίων και μαρίνες,

Ε) Στο λιμάνι Ηρακλείου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ