Έρχονται νέες αλλαγές στο νομοσχέδιο για το δίπλωμα οδήγησης

Petite Perle 300×250

Δίπλωμα οδήγησης 2019: Θα πρέπει να προσκομίζουν ασφαλιστήριο οι υποψήφιοι οδηγοί από εδώ και πέρα προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή για το δίπλωμα οδήγησης, θα είναι υποχρεωτικό οι υποψήφιοι να έχουν ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου κατόχου του οχήματος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης.

Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ξεκάθαρα πως: «Οι υποψήφιοι οδηγοί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου κατόχου του οχήματος». Σημειώνεται πως η ασφαλιστική δαπάνη περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης, ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου αναφέρεται πως «Οι υποψήφιοι οδηγοί προσκομίζουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τις ανωτέρω ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις πριν από την έναρξη της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, με ευθύνη του εκπαιδευτή, με ευθύνη του οποίου συμπληρώνεται ο φάκλος των υποψηφίων, ο οποίος τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας στην οποία εξετάζονται».

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ