Eurobank: Καθαρά κέρδη 544 εκατ. ευρώ για το 2020

by MANOS FARSARAKHS

Τελευταία Ενημέρωση:

Στα 544 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank για το 2020 έναντι 257εκατ. ευρώ τo 2019 με βάση τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα. Αντίστοιχα, ιδιαίτερα θετικά και άνω των αρχικών προσδοκιών ήταν τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του 2020, τα οποία ανήλθαν σε 865 εκατ. ευρώ 4,2% υψηλότερα έναντι του 2019 και 2,9% έναντι της εκτίμησης των 840 εκατ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί στις αρχές του έτους.

Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 39,2% σε 1,312 δισ. ευρώ ενώ το 2020 το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό κατά 1,213 δισ. ευρώ καιπεριλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού 1,334 δισ ευρώ την απομείωση της υπεραξίας της Grivalia ύψους 160εκατ. ευρώ τη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTA) ποσού 160 εκατ. ευρώ και το κόστος από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού 97εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το 2020 αποτέλεσε αναμφίβολα μια χρονιά προκλήσεων με την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά τις αντιξοότητες, η Eurobank ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, με πρώτο της μέλημα τη στήριξη των πελατών και την προστασία του προσωπικού της.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή της χρονιάς επιτεύχθηκαν με απόλυτη συνέπεια τόσο στα πλαίσια της εξυγίανσης του ισολογισμού όσο και της ενίσχυσης της οργανικής κερδοφορίας. Η ολοκλήρωση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων Cairo σε συνδυασμό με λοιπές ενέργειες οδήγησαν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κατά €7,3δισ. το 2020 έναντι του 2019, με τον αντίστοιχο δείκτη να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των εγχώριων συστημικών τραπεζών (14%). Ταυτόχρονα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €865εκ. το 2020 και υπερέβησαν κατά 3% περίπου τις αρχικές εκτιμήσεις των €840εκ.

Πιο αναλυτικά:

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 15,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 14,0% στο τέλος του 2020, από 29,2% το 2019. Tα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €7,3δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €5,7δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 660 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 61,9% στο τέλος του 2020 και περιλαμβάνει €400εκ. πρόσθετο απόθεμα προβλέψεων εν αναμονή της επίπτωσης της πανδημίας. Σημαντική βελτίωση κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση κατέγραψε και ο δείκτης των NPEs ως ποσοστό των προβλέψεων και των κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 (Texas ratio) σε 63%, από 92% το 2019.

Η προσπάθεια περαιτέρω εξυγίανσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου θα συνεχιστεί και το 2021. Με βάση τον σχεδιασμό, η Eurobank προγραμματίζει να προχωρήσει σε νέα τιτλοποίηση NPEs συνολικού ύψους περίπου €3,3δισ. εντός της τρέχουσας χρονιάς με την κωδική ονομασία «Mexico». Pro-forma για τη συναλλαγή αυτή, ο δείκτης NPEs διαμορφώνεται από 14,0% σε 6,7%. Λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, ο δείκτης των NPEs αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 9,0% στο τέλος του 2021, ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και περίπου 6,0% το 2022, συγκλίνοντας έτσι προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας δήλωσε:

«Παρά το αντίξοο περιβάλλον λόγω του Covid-19, η Eurobank κάνει ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της, ώστε να καταστεί μέσα στο 2021 η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αφού υλοποιήσαμε χωρίς καθυστερήσεις το σχέδιο που είχαμε παρουσιάσει το 2019, είμαστε πλέον σε θέση να επιταχύνουμε περαιτέρω τη μείωση των NPEs με μια νέα τιτλοποίηση ύψους περίπου €3,3δισ.

Με την ολοκλήρωσή της, ο δείκτης των NPEs θα μειωθεί στο τέλος του έτους κάτω από το 9%, λαμβανομένων υπόψη και των επιπτώσεων της πανδημίας, και σε περίπου 6% το 2022, συγκλίνοντας με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η σταθερότητα των εσόδων, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες προβλέψεις, στηρίζουν την κερδοφορία το τρέχον έτος, ενώ η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων θα φτάσει του χρόνου σε διψήφιο ποσοστό, όπως ακριβώς είχαμε εκτιμήσει πριν από την εκδήλωση της πανδημίας.

Το 2020 η Τράπεζα απέδειξε την ανθεκτικότητά της παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων έφτασαν τα €865εκ., ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Στην επίδοση αυτή συνέβαλε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, που περιλαμβάνει επίσης δύο συστημικές τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνητα υψηλής απόδοσης. Η κερδοφορία μας, σε συνδυασμό με ενέργειες οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων, μάς επιτρέπουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Στηρίξαμε την οικονομία στη διάρκεια μιας χρονιάς που σημαδεύτηκε από τις έντονες διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα. Ανταποκριθήκαμε στην αυξημένη ζήτηση για παροχή ρευστότητας συμμετέχοντας σε όλα τα κρατικά προγράμματα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο ενήμερων χορηγήσεών μας. Οι εκταμιεύσεις δανείων σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα έφτασαν σε €6,4δισ. το 2020, η μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση των τελευταίων 10 ετών. Στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, το πλήγμα στην οικονομία ήταν πιο ήπιο και αναμένουμε ισχυρή ανάκαμψη σε ολόκληρη την περιοχή.

Για όλα τα παραπάνω θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό μας για την εξαιρετική επίδοσή του κάτω από ακραίες συνθήκες.

Μετά την πανδημία, προτεραιότητα θα είναι η ανάπτυξη, η οποία αποτελεί και κεντρικό στόχο της Eurobank. Καθώς είναι κρίσιμο αυτή να επιτυγχάνεται με βιώσιμο τρόπο, επιταχύνουμε την εισαγωγή της δέσμης κριτηρίων ESG σε όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες μας. Η Eurobank, διατηρώντας το προβάδισμα στην ελληνική τραπεζική αγορά, βρίσκεται σε εξαιρετική θέση να αξιοποιήσει τον ανοδικό κύκλο της οικονομίας και να προσφέρει αξία στο προσωπικό, τους πελάτες και μετόχους της.»

πηγή: www.cnn.gr

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...