«Ψυχική υγεία» για τους κατοίκους του Δήμου Μαλεβιζίου

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Πλαίσιο Αντίληψης και Συνεργασίας, υπέγραψαν, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, το ΓΝ «Βενιζέλειο-Πανάνειο» (Ψυχιατρικό Τμήμα) και ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου» (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ).

Έτσι επιβεβαίωσαν την αμοιβαία πρόθεσή τους να συνεχίσουν να συνεργάζονται αποτελεσματικά για θέματα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους κατοίκους του Δήμου Μαλεβιζίου. Η διάρκεια του Πλαισίου Αντίληψης και Συνεργασίας ορίζεται ως τριετής (3ετής).

Το νέο κοινό Πλαίσιο Αντίληψης και Συνεργασίας που υπεγράφη, προβλέπει τη συνέχιση της λειτουργίας «Ψυχιατρικού Ιατρείου» στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων (Γάζι, Τύλισσος, Κρουσώνας) του Δήμου Μαλεβιζίου.


Στόχος είναι η πρόληψη και θεραπεία των προβλημάτων ψυχικής υγείας των κατοίκων της περιοχής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού συνεργάζονται, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, το ΓΝ «Βενιζέλειο-Πανάνειο» (Ψυχιατρικό Τμήμα), ο ΔΟΚΑΠΠΑΜ και οι Δομές Προστασίας ηλικιωμένων που διαθέτει στις παραπάνω δημοτικές ενότητες.


Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω Ιατρείο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κυκλικά μία φορά το μήνα στις Έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων Γαζίου, Τυλίσου, Κρουσώνα.

Με την υπογραφή επισφραγίζεται η αγαστή συνεργασία των εμπλεκόμενων δομών για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα και επιβεβαιώνεται η πρόθεση των φορέων να διευρύνουν τους άξονες συνεργασίας τους σε θέματα κοινωνικής προστασίας και υγείας.

Related Articles