Τελευταία Ενημέρωση:

Πρώτος σχολιασμός από το φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ
Το κεντρικό θέμα των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων στη ‘’Νεοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία’’ περιστρέφεται γύρω από το μέλλον και τα οράματα των νέων.

Τα μη λογοτεχνικά κείμενα καθώς επίσης και το λογοτεχνικό κρίνονται ως ιδιαίτερα κατανοητά χωρίς
ιδιαίτερες νοηματικές δυσκολίες.

Η περίληψη και οι ασκήσεις είναι σαφείς ως προς τις εκφωνήσεις και δεν αναμένεται να δυσκολέψουν ιδιαίτερα τους υποψηφίους.

Το λογοτεχνικό κείμενο το οποίο είναι ποίημα του Ν. Γκάτσου είναι επίσης βατό ως προς την κατανόηση και τα ερωτήματα αναμενόμενα.

Οι υποψήφιοι ίσως δυσκολευτούν λίγο στο θέμα της έκθεσης καθώς ζητείται από εκείνους να παραθέσουν εφόδια αλλά και δράσεις στις οποίες πρέπει να προβούν ώστε να δημιουργήσουν ένα καλύτερο αύριο.

Εάν όμως οι μαθητές μπορέσουν να συνδυάσουν πληροφορίες τις οποίες έχουν διδαχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς μπορούν να ανταποκριθούν καλά στο θέμα.

Επιμέλεια: Ελευθερία Κονσολάκη, Στέλλα Μοσχολάκη
Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ‘’Κύκλος’’

Related Articles