Σχολικές Καθαρίστριες: Στους Δήμους 34 εκατομ. για τη μισθοδοσία τους – Τι παίρνει ο Δήμος Μαλεβιζίου

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Δύο Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν τις/τους συμβασιούχους στην καθαριότητα των σχολείων, εκδόθηκαν την 21η Οκτωβρίου.

Για το Δήμο Μαλεβιζίου το ποσό που αναλογεί είναι 76.128 ευρώ για να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων του.

Ι] Με την αριθμ. 76878/21.10.2021 Απόφαση, κατανέμεται σε 325 Δήμους συνολικό ποσό ύψους 33.980.172,00 € από τους ΚΑΠ των Δήμων, «για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2021-22σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό διάστημα έως και τον Δεκέμβριο του 2021».

ΙΙ] Με την αριθμ. 76864/21.10.2021 Απόφαση, κατανέμεται σε 6 Δήμους συνολικό ποσό ύψους 146.782,68 € από τους ΚΑΠ των Δήμων, «για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-21, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό έως τον Ιούνιο του 2021».

΄

Και στις δύο Αποφάσεις αναγράφεται πως τα χρήματα δίνονται από «τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”».

Μπορείτε να δείτε τις Λίστες με τα ποσά ανά Δήμο, επιλέγοντας τις δύο Αποφάσεις στα σημεία με χρωματική επισήμανση ανωτέρω.

Related Articles