Δήμος Γόρτυνας: Σε εξέλιξη ο οικονομικός έλεγχος στα σφαγεία

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο οικονομικός – διαχειριστικός έλεγχος στην Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Κόφινα – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΔΕΑΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ – σφαγεία Ασημίου), σε συνέχεια της σχετικής απόφασης που είχε λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Γόρτυνας. Κατόπιν ενεργειών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, ορίστηκε η ελεγκτική ομάδα που θα διενεργήσει τον έλεγχο και έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι η ελεγχόμενη περίοδος ξεκινάει από το έτος ίδρυσης της ΔΕΑΤΕΚ και φθάνει έως και σήμερα, ενώ την αποκλειστική ευθύνη για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν έχει η ελεγκτική ομάδα. Η δημοτική αρχή, έχοντας ολοκληρώσει τον δικό της κύκλο ενεργειών, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους και με σεβασμό στα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα ενημερώσει εκ νέου τους δημότες για την πορεία του ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Γόρτυνας έχει λάβει αντίστοιχες αποφάσεις για την διενέργεια οικονομικού – διαχειριστικού ελέγχου και στην Δημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία Αγίας Βαρβάρας (ΔΕΠΑΒ – σφαγεία Αγίας Βαρβάρας) και την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Γόρτυνας, για τις οποίες αναμένονται οι σχετικές εξελίξεις.

Related Articles