ΕΝΦΙΑ: Ποιους αφορά η τροπολογία για την απαλλαγή – Τι είναι το Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

by fonimaleviziou.gr

Τελευταία Ενημέρωση:

Η τροπολογία για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ αφορά 13.000 περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που έχουν δικαίωμα επί οικοπέδου με κτίσμα ή χωρίς, και το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους δεν υπερβαίνει το 5%, και η αξία του ακίνητου είναι πάνω από 400.000 ευρώ.

Οι συναλλαγές πλέον με την εφορία δεν διενεργούνται μέσω mail αλλά ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας «Τα αιτήματά μου» στην σελίδα myaade.gov.grόπου υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης πάνω από 250 συναλλαγών, είπε το πρωί στην ΕΡΤ ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας. Μέσω του myaade.gov.gr ο πολίτης:

 • θα ενημερώνεται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 • θα καταχωρεί το αίτημά του με την έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου
 • θα ενημερώνεται για την πορεία του αιτήματος

Επίσης, αντικαθίσταται πλέον η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από ένα ενιαίο έντυπο το «Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας». Αυτό εκδίδεται μέσω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), με όλα τα δεδομένα από την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και για χρήση όπου και όταν το απαιτεί ο νόμος.

Το «Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας» είναι υποχρεωτικά αποδεκτό από:

 • Όλους τους Φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα
 • Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και νομική οντότητα
 • Δικαστήρια όλων των βαθμίδων

Η άντληση στοιχείων για την έκδοση του «Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας» γίνεται από:

 • Το Φορολογικό Μητρώου Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 • Το Πληροφοριακό σύστημα Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για:

 • Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου
 • Την διαδικασία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας
 • Την εγγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων
 • Την συμμετοχή του κομιστή σε διαδικασίες

Στόχος νέου ενοποιημένου πιστοποιητικού είναι:

 • Αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών
 • Η ενιαία διαδικασία είσπραξης οφειλών
 • Ενημέρωση για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Related Articles