Φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ- Πανελλήνιες 2022: Σύντομος σχολιασμός στα θέματα Υγιεινής

by fonimaleviziou.gr

Τελευταία Ενημέρωση:

Θέματα παρόμοιας δυσκολίας με τα προηγούμενα χρόνια, που απαιτούσαν πλήρη κατανόηση και μεγάλη προσοχή στη διατύπωση των ερωτημάτων. Κάλυπτε μεγάλο κομμάτι της ύλης και περιελάμβανε μεγάλο πλήθος ερωτημάτων. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η παρουσία αρκετών ερωτημάτων κρίσεως, γεγονός που ίσως δυσκόλεψε κάποιους υποψηφίους. 

Παπαδάκης Γιώργος

Βιολόγος του φροντιστηρίου ‘’ΚΥΚΛΟΣ’’

Related Articles