Προσωπικός γιατρός: Πώς λειτουργεί, αναλυτικά η διαδικασία -«Μια επιπλέον δωρεάν δυνατότητα»

by KORINA KAFETZOPOULOU

Τελευταία Ενημέρωση:

Η μόνη υποχρέωση του πολίτη είναι να εγγραφεί στην πλατφόρμα του προσωπικού γιατρού, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός Υγείας μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και ξεκαθάρισε ότι η εγγραφή στον προσωπικό γιατρό δεν σημαίνει πως ο πολίτης δεν θα μπορεί να πάει σε άλλον γιατρό. Απλώς το κράτος τού δίνει μια επιπλέον, δωρεάν δυνατότητα, υπογράμμισε. Επισήμανε, δε, ότι η μόνη υποχρέωση που προκύπτει για τον πολίτη είναι να εγγραφεί.


«3.200 γιατροί έχουν μπει στο σύστημα του οικογενειακού γιατρού» πρόσθεσε ο υπουργός. Σημείωσε ωστόσο ότι στην Αττική υπάρχει ένα κενό, το οποίο εκτίμησε ότι θα καλυφθεί. Το 25% των ιδιωτών γιατρών έχει ανταποκριθεί σύμφωνα με τον υπουργό, ενώ μεγάλα θα είναι τα οφέλη και για τους γιατρούς του Δημοσίου, καθώς, όπως είπε ο Θ. Πλεύρης, θα λαμβάνουν μεσοσταθμικά 10.000 ευρώ παραπάνω τον χρόνο.

Από σήμερα το απόγευμα οι εγγραφές σε Αττική, Νότιο Αιγαίο
Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα το απόγευμα ανοίγει η πλατφόρμα https://ehealth.gov.gr/p-rv/p για την εγγραφή των πολιτών στον θεσμό του προσωπικού γιατρού που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Οι εγγραφές των πολιτών στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας που ξεκίνησαν την 1η Αυγούστου συνεχίζονται κανονικά.

Παράλληλα, ξεκινάει και η δοκιμαστική φάση του συστήματος, όπου οι πολίτες θα μπορούν να επισκέπτονται τον προσωπικό γιατρό τους.

Διαδικασία εγγραφής πληθυσμού σε προσωπικό γιατρό
Ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς του, και ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται στον προσωπικό γιατρό, τον οποίο επιλέγει ελεύθερα ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς, επικαιροποιημένους κάθε φορά, καταλόγους προσωπικών γιατρών, ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας.

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, είτε από τους προσωπικούς ιατρούς.

Ο πολίτης εγγράφεται σε προσωπικό γιατρό με τους εξής τρόπους:
1) Μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς Τaxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) Αυτοπροσώπως σε δομή υγείας ΠΦΥ ή σε προσωπικό ιατρό, φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά γιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών γιατρών, γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.

Οι πολίτες οι οποίοι ήδη έχουν εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό λογίζονται ως εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό για όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους, ο πολίτης έχει το δικαίωμα μιας επιπλέον μετεγγραφής.

Οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους σε προσωπικό γιατρό συμβεβλημένο του ΕΟΠΥΥ εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό γιατρό των δημόσιων μονάδων ΠΦΥ.

Οι πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό του ΕΣΥ στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί προβληματικές και άγονες δύνανται να εγγράφονται για την υπηρεσία του προσωπικού ιατρού στην υγειονομική μονάδα της περιοχής κατοικίας τους.

Κίνητρα για την εγγραφή στον προσωπικό γιατρό
Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1ης/1/2023, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό, από την 1η/10/2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους. Επίσης, θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Από την 1η/1/2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής, ανερχόμενα σε ποσοστό 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Επιλογή προσωπικών γιατρών

α) Ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες ΠΦΥ.

β) Ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α’ 38),

γ) Ιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Σημειώνεται ότι ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται και οι ιατροί άνευ ειδικότητας οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται ιατροί και άλλων ειδικοτήτων όταν δεν επαρκούν οι ιατροί των ειδικοτήτων Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας και μετά από παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης/επιμόρφωσης.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ιατρό που ασκεί το ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ ανεξάρτητα από το εάν συμβάλλεται ήδη ή αν λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημόσιου τομέα.

Στη χώρα μας υπάρχουν 3.209 διαθέσιμοι προσωπικοί γιατροί και η συμμετοχή στον θεσμό έχει ξεπεράσει τους 1.000 ιδιώτες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας. Οι εγγραφές των γιατρών ανοίγουν από σήμερα για όλες τις περιοχές της χώρας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Related Articles