Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ποιοι γλιτώνουν την εφάπαξ και έντοκη επιστροφή της

by MANOS FARSARAKHS

Τελευταία Ενημέρωση:

Eπιχειρήσεις που παραβίασαν οριακά τον όρο της επιστρεπτέας προκαταβολής για την απασχόληση αλλά και όσοι σπεύσουν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως το τέλος του έτους γλιτώνουν από την εφάπαξ και έντοκη επιστροφή του 100% της κρατικής ενίσχυσης. Αντίθετα οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που με δόλο καταστρατήγησαν τους όρους της επιστρεπτέας προκαταβολής θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο και με τόκο το κρατικό δάνειο που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν στους φορολογούμενους τα «ραβασάκια» που έστειλε η ΑΑΔΕ με την επιστροφή των ποσών της κρατικής ενίσχυσης, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις. Οι παρεμβάσεις προβλέπουν τη διαγραφή των οφειλών για περιπτώσεις «τυπικών» παραβάσεων στη ρήτρα απασχόλησης, παράταση του χρόνου υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και της καταβολής των ποσών που βεβαιώθηκαν.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, δρομολογήθηκε η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων τα οποία προέκυψαν κατά την έκδοση βεβαιώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής που πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2022. Σύμφωνα με την απόφαση:

1 Παρατείνεται αυστηρά έως τις 31/1/2023 η καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής.

2 Παρατείνεται έως τις 30/12/2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ για όσες επιχειρήσεις -δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής.

3 Για το κριτήριο χορήγησης της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής που αφορά τη διατήρηση του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, πλέον θα λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, εάν, για παράδειγμα, μια επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλο εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

4 Για τις περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά βάσει των εκκαθαρίσεων που διενεργήθηκαν στις 2/11/2022, εάν παύσουν πλέον να ισχύουν οι λόγοι απόρριψης με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αυτά θα επαναβεβαιωθούν, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους ωφελούμενους.

πηγή: www.tanea.gr

Related Articles