Νέα μέτρα για τους πληγέντες

by litsa TSANTIRAKI

Οι αποφάσεις για την προστασία της περιουσίας και τις αναστολές

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα τη χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και Σητείας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α’ 66). (ΦΕΚ Β’ 6145/05.12.2022).

Βάσει της συγκεκριμένης απόφασης, αναστέλλεται για έξι μήνες, αρχής γενομένης από την 15η Οκτωβρίου 2022, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου σε περιοχές της Κρήτης.

Η αναστολή περιλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.
Κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι όσοι έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική εγκατάσταση εντός των διοικητικών ορίων των περιοχών που έχουν οριοθετηθεί με την απόφαση 358192/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/2022 (Β’ 5942/21.11.2022), και εφόσον έχουν υποστεί ζημιές, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο των Δήμων της οριοθετημένης περιοχής για ζημιές των κατοικιών ή της Περιφέρειας Κρήτης για τις ζημιές των επιχειρήσεων.

Αναστολές εργαζομένων

Την Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2012, ενεργοποιήθηκε το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή αιτήσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους εργαζομένους επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15 ης Οκτωβρίου σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου, σε εφαρμογή της σχετικής διάταξης του άρθρου 48 του ν. 4997/2022 (Α΄219), ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή πριν από λίγες ημέρες, με επισπεύδον το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο αφορά τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός των εξής προθεσμιών:
Για τον μήνα Οκτώβριο 2022 οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά μεταξύ 06.12.2022 και 09.12.2022.

Για τον μήνα Νοέμβριο 2022 οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά μεταξύ 10.12.2022 και 12.12.2022.

Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή κατά την περίοδο 01.12.2022 έως 16.12.2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται απολογιστικά μεταξύ 13.12.2022 και 16.12.2022.
Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 17.12.2022 και έπειτα, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Σημείωση: Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 14η.10.2022.
Υπενθύμιση προς τους εργαζόμενους:
Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους.
Για την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί κατά το παρελθόν σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Ειδικά για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων εργαζόμενων στις ανωτέρω επιχειρήσεις, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία, κατά το χρονικό διάστημα από την 15η.10.2022 μέχρι και την 25η.11.2022, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4997/2022 (Α΄219), θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Related Articles