Υπεγράφη η σύμβαση 2,19 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Μεραμβέλλου

Τη σύμβαση με προϋπολογισμό 2.199.999,32 ευρώ, για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστημάτων Αυτοματισμού – Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού διαρροών για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας Αρδευτικού Δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Μεραμβέλλου» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης  Σταύρος Αρναουτάκης. 

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου Κώστας Κασσωτάκης, ο υπεύθυνος προγραμμάτων του ΤΟΕΒ Μανόλης Καμπανός και οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας Νίκος Τσαγκαράκης και Μάριος Δασκαλάκης. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Κώστας Κασσωτάκης ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη για την διασφάλιση της χρηματοδότησης για το αναπτυξιακό αυτό έργο το οποίο θα συμβάλει στην εφαρμογή ενός τεχνολογικά προηγμένου σχεδίου που θα επιφέρει τα μέγιστα οφέλη για την αγροτική οικονομία της περιοχής. 

Το αντικείμενο του έργου αναβαθμίζει την παρακολούθηση, την πρόγνωση και το σχεδιασμό λύσεων άρδευσης με τη χρήση πρωτοποριακών τεχνολογικών εργαλείων και περιλαμβάνει ένα (01) σύστημα αυτοματισμού, τηλελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύου άρδευσης, το οποίο αποτελείται από είκοσι ένα (21) τοπικούς σταθμούς ελέγχου για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Μεραμβέλλου και ένα (01) κεντρικό σταθμό ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα και εφαρμογές: α) Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου SCADA συγκέντρωσης όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις, με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, τη διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων, β) κατάρτιση και εφαρμογή ενός κατάλληλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο τη βελτίωση της τροφοδοσίας, την υποστήριξη αποφάσεων διαχείρισης και ανάλυσης εναλλακτικών λύσεων με ένα ορθολογικότερο σύστημα άρδευσης, γ) δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία των τοπικών σταθμών ελέγχου με τον κεντρικό αποτελούμενο από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας.

Η δοκιμαστική λειτουργία του θα διαρκέσει τρεις (03) μήνες από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία. Στη δοκιμαστική λειτουργία συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων, κ.λπ. της προμήθειας και ο εφοδιασμός με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΗΣ 336×280
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 336×280
Ροή ειδήσεων - Τελευταία Νέα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ