Δημοτικές εκλογές Μαλεβίζι: Ο χάρτης με τα τοπικά συμβούλια με πληθυσμό από 201 και άνω κατοίκους

Της Κορίνας Καφετζοπούλου

Ο νομοθέτης έκανε την πληθυσμιακή κατηγοριοποίηση των Δημοτικών Κοινοτήτων ως εξής:

 1. Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των διακοσίων (200) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας.
 2. Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των διακοσίων ενός (201) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.
 3. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από:
  α) τρία (3) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από διακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (201 - 2.000) κατοίκους,
  β) πέντε (5) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001 -10.000) κατοίκους,
  γ) έντεκα (11) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001 - 50.000) κατοίκους και
  δ) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους
  Βάσει αυτού, η Δημοτική Κοινότητα Γαζίου θα έχει 11μελές συμβούλιο.
  Τα επτά μέλη θα είναι από τον επιτυχόντα συνδυασμό και τα τέσσερα από τους λοιπούς συνδυασμούς.

Πενταμελές μόνο ο Κρουσώνας

Στον δήμο Μαλεβιζίου, πενταμελές συμβούλιο προκύπτει μόνο για την δημοτική ενότητα του Κρουσώνα αφού έχει 2.094 μόνιμους κατοίκους.
Τρεις έδρες καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και οι δύο που υπολείπονται οι λοιποί συνδυασμοί.
Στο συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Γαζίου και στο συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κρουσώνα τα συμβούλια προκύπτουν από τον συνδυασμό του επιτυχόντος δημάρχου όπου λαμβάνει καταρχήν τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και οι επιλαχόντες συνδυασμοί λαμβάνουν τα δύο πέμπτα (2/5) των εδρών.

Δέκα δημοτικές κοινότητες με τριμελή τοπικά συμβούλια

Όπως προαναφέρθηκε οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους έχουν τριμελή συμβούλια.
Στα τριμελή, το ποιος θα εκλεγεί πρώτος δεν εξαρτάται από τη νίκη του συνδυασμού.
Δηλαδή η πλειοψηφία των εδρών δεν ταυτίζεται με την παράταξη που θα κερδίσει στις εκλογές.
Όπως συγκεκριμένα ορίζει η νομοθεσία η κατανομή των τριών (3) εδρών του συμβουλίου γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, με βάση τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού και τον αριθμό που προκύπτει ως εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσες το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Υπογραμμίζεται ότι μετά την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, ο συνδυασμός που λαμβάνει στη δημοτική κοινότητα την πλειοψηφία των εδρών του συμβουλίου δεν ταυτίζεται οπωσδήποτε με τον συνδυασμό του δημάρχου, όπως προαναφέρθηκε.
Επιπλέον, δεν τίθεται από τον νομοθέτη ως προϋπόθεση για τη δυνατότητα κατάληψης έδρας στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, ένας συνδυασμός να έχει συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 3% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων.

Ποιες κοινότητες έχουν τριμελή συμβούλια;

Με βάση τον πληθυσμό τους, οι κοινότητες με τριμελή συμβούλια είναι οι εξής:

(μόνιμοι κάτοικοι)

Αχλάδα 921
Καλέσα 1337
Ροδιά1832
Φόδελε 572
Κορφές 222
Τύλισος 944
Γωνιές 206
Κεραμούτσι 249
Μάραθος 222
Μονής 207

*Πρώτη δημοσίευση Φωνή του Μαλεβιζίου

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΗΣ 336×280
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 336×280
Εκλογές Μαλεβίζι 2023 - Τελευταία Νέα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ