Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε πρόγραμμα για τη χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών στην αστική ζωή με όρους κυκλικής οικονομίας

Στο Τορίνο της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του ΕυρωπαϊκούΈργουREPLAN– CITYLIFE – RelevantAudiencePlanLeading to AwarenessNetwork for CircularEconomyUse of RecycledTyre materials in city LIFE, που σημαίνει : σχέδιο που θα οδηγεί στη δημιουργία ενός δικτύου ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών στην αστική ζωή με όρους κυκλικής οικονομίας, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης  συμμετέχει ως εταίροςκαι τρία συναφή workshops: χρήση ελαστικών στις κατασκευές κτιρίων, στις υποδομές μεταφορών και στους αθλητικούς χώρους.

Στο έργο REPLAN – CITY LIFE συμμετέχουν φορείς από  7 ευρωπαϊκές χώρες Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Σλοβενία και Πολωνία με διαφορετικούς εταίρους: Πανεπιστήμια, Υπουργεία, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές εταιρείες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φορείς που είτε παράγουν, είτε χρησιμοποιούν είτε ερευνούν τέτοια υλικά, με στόχο:

  1. Να ευαισθητοποιήσουν συγκεκριμένες ομάδες – στόχους που σχετίζονται με τη χρήση των υλικών από ανακυκλωμένα ελαστικά στις κατασκευές και στις υποδομές σε αστικές περιοχές.
  2. Να αναδείξουν μια διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία θα μπορούν να δίνονται πληροφορίες στις συγκεκριμένες ομάδες- στόχους.
  3. Να εφαρμόσουν και να προωθήσουν τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις σε συνεργασία με τις εταιρείες και τους δημόσιους οργανισμούς.
  4. Να εφαρμόσουν πρακτικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αναπτύξουν τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας στα υλικά από ανακυκλωμένα ελαστικά προϊόντα αλλά και στις εφαρμογές τους στο αστικό περιβάλλον.

Το ευρωπαϊκό έργο REPLAN – CITY LIFE, συντονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Εντεταλμένο για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Αλεξάκη Γιώργο και υλοποιείται από το Αυτοτελές τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών. Στην συνάντηση των εταίρωνκαι στα workshops, την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Ελένη Τζαγκαράκη, συντονίστρια τους έργου και  η Μαρία Αποστολάκη μέλος της ομάδας εργασίας του έργου.

Κρήτη - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ