Χάρης Μαμουλάκης: Ανισότητες στη χορήγηση ειδικής άδειας παροχής υπηρεσιών υγείας μελών Δ.Ε.Π. στον ιδιωτικό τομέα

Την άνιση εφαρμογή της χορήγησης ειδικής άδειας παροχής υπηρεσιών υγείας μελών Δ.Ε.Π. στον ιδιωτικό τομέα αναδεικνύει ο Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, με την κατάθεση σχετικής Ερώτησης προς τους Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Υγείας, με την συνυπογραφή 13 ακόμη Βουλευτών.

 

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, προκειμένου οι ιατροί μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. να αξιοποιήσουν την κλινική εμπειρία τους και να ενισχύσουν το εισόδημά τους, προβλέφθηκε η υπό προϋποθέσεις δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..

Ορίστηκε επίσης ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας, θα καθοριστούν οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα χορήγησης της ειδικής άδειας, η έκτασή της, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Ωστόσο, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων, προκύπτει ότι οι ρυθμίσεις από την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης δεν παράγουν ισόνομα αποτελέσματα για τους αποδέκτες τους. Επιπροσθέτως, έχουν εκδοθεί αρνητικές αποφάσεις επί αιτήσεων χορήγησης ειδικής άδειας στη βάση της μη εκδοθείσας μέχρι στιγμής κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής.

 

Ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει απαντήσεις για τον λόγο που δεν έχει εκδοθεί ακόμα η προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση καθώς και το πότε σχεδιάζεται να εκδοθεί. Ζητάει επίσης ενημέρωση για το αν δύναται να χορηγηθεί η υπό προϋποθέσεις ειδική άδεια παροχής υπηρεσιών προς ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, από τη Σύγκλητο των Α.Ε.Ι. σε μέλη Δ.Ε.Π., χωρίς να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη κοινή απόφαση των Υπουργών. Και αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό.

 

 

 

Κρήτη - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ