Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του Σανατορίου στο Μαλεβίζι- Χάος νόμων και διατάξεων λύνουν το γρίφο

Petite Perle 300×250

Νόμος του 1999 κρύβει στα άρθρα του, το Σανατόριο στο Λουτράκι Μαλεβίζιου. Η Φωνή του Μαλεβιζίου φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας σημαντικά στοιχεία που δείχνουν τη διαδρομή του Σανατορίου και τον δυνητικό του ιδιοκτήτη που δεν είναι άλλος από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, που πλέον εποπτεύεται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

ΕΡΕΥΝΑ: ΚΟΡΙΝΑ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Σε αυτό τουλάχιστον καταλήγει η δημοσιογραφική έρευνα που διερεύνησε σε βάθος το θέμα, αξιοποιώντας τις διάσπαρτες πληροφορίες που ήδη δημοσιεύτηκαν στο προηγούμενο φύλλο, στο Α' μέρος της έρευνας που προκάλεσαν αίσθηση.

Η αποκάλυψη των εγγράφων και των νόμων ανοίγει ένα νέο δρόμο για πιθανή αξιοποίηση και προσπαθεί να βάλει σε μια σειρά στα γεγονότα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική έρευνα που μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς αφού με τους νόμους του κράτους καταρρίπτεται η εντύπωση που υπήρχε ότι το Σανατόριο ως κτήριο είναι εκκλησιαστική
περιουσία. Για πολλά χρόνια, αυτή η λανθασμένη εντύπωση αποτελούσε εμπόδιο στις ελάχιστες προσπάθειες που έγιναν για την αξιοποίησή του.
Ο Νόμος του 1999 κρύβει την αλήθεια
Ο Νόμος υπ. Αριθμ. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Τ.Α' 17/05/1999) για την Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη, κρύβει το Σανατόριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου.
Στο άρθρο 21 το Σανατόριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου αναφέρεται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συστάθηκε με Προεδρικό Διάταγμα του 1925, κάτι που ήταν ήδη γνωστό. Αυτό που έμενε στην αφάνεια ήταν ο νόμος 2716. Σε αυτόν το Σανατόριο φέρει την ονομασία "Νοσοκομείο Φυματιώντων νομού Ηρακλείου", περιοχής Μονής Ιερουσαλήμ Μαλεβιζίου και συγχωνεύεται με το "Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ηρακλείου Κρήτης σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Από αυτή τη συγχώνευση προκύπτει μια νέα ονομασία και ένα νέο θεωρητικά ίδρυμα. Το "Κέντρο Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών – Ενηλίκων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ηρακλείου Κρήτης" που με αυτόν τον τίτλο αναγνωρίζεται και σε μεταγενέστερους νόμους αν και αλλάζει πάλι στη συνέχεια. Σημειωτέον ότι ούτε ένα, ούτε το άλλο ίδρυμα λειτουργούσε τότε. Αυτό το νέο
λοιπόν ίδρυμα υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με έδρα το Λουτράκι Μαλεβιζίου Ηρακλείου.
Μάλιστα στα χαρτιά ορίζεται επταμελής διοίκηση και εγγράφονται και στον προϋπολογισμό κονδύλια!
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης έχει και στο σκεπτικό του νόμου που παρουσιάζει σήμερα η Φωνή του Μαλεβιζίου.

Συγκεκριμένα το άρθρο 21 ν.2716/1999 αναφέρει τα
εξής:
Άρθρο 21
«Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συστάθηκαν
α) με το από 7 Φεβρουαρίου 1925 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 33 Α'/1925) "Νοσοκομείο Φυματιώντων νομού Ηρακλείου", περιοχής Μονής Ιερουσαλήμ Μαλεβιζίου,
β) με το προεδρικό διάταγμα 608/85 (ΦΕΚ 221 Α'/1985)
"Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ηρακλείου Κρήτης", καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Κέντρο Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών – Ενηλίκων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ηρακλείου Κρήτης", το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με έδρα το Λουτράκι Μαλεβιζίου Ηρακλείου.
Η κινητή και ακίνητη περιουσία των συνγχωνευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. μεταφέρεται στο νέο Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
Το Κέντρο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για τρία χρόνια, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και αποτελείται από:
α. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας,
β. έναν αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της έδρας του Κέντρου,
γ. έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης,
δ. τέσσερα πρόσωπα με επιστημονικό κύρος ή εξειδίκευση ή εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας».
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Λαμπρ. Παπαδήμα, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Βάσως Παπανδρέου και Οικονομικών Γιαν. Παπαντωνίου καθορίζεται ο σκοπός, ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτού.

Στον τακτικό προϋπολογισμό

Στην έκθεση επί του τακτικού προϋπολογισμού αναφέρεται εκ νέου η συγχώνευση που έμελε να είναι μοιραία για την τύχη του Σανατορίου στο Λουτράκι ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
"Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας"
14.α. Προβλέπεται η συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ.: α) Νοσοκομείο Φυματιώντων Νομού Ηρακλείου και β) Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ηρακλείου Κρήτης, σε ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Κέντρο Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών, Ενηλίκων Ατόμων με ειδικές ανάγκες Ηρακλείου Κρήτης", που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και
έδρα το Λουτράκι Μαλεζιβίου Ηρακλείου.
β. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευομένων μεταφέρεται στο νέο Ν.Π.Δ.Δ., που υπεισέρχεται αυτοδικαίως, ως καθολικός διάδοχος, σε όλα τα δικαιώματα
και υποχρεώσεις αυτών.
γ. Καθορίζεται η συγκρότηση του Δ.Σ. του νέου Ν.Π.Δ.Δ. και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό τουσκοπού και των θεμάτων οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτού (άρθρο 20).
Για την ιστορία η Φωνή του Μαλεβιζίου παρουσιάζει και την αιτιολογική έκθεση του επίμαχου άρθρου 21 που πέρασε από την βουλή των Ελλήνων και έγινε νόμος του κράτους.
Άρθρο 21 «Με την παρούσα διάταξη προτείνεται η συγχώνευση και η μετατροπή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου "ΝοσοκομείοΦυματιώντων Ηρακλείου" και "Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ηρακλείου" σε ένα Ν.Π.Δ.Δ., το "Κέντρο Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών και Ενηλίκων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ηρακλείου Κρήτης".
Οι λόγοι που υπαγορεύουν τα ανωτέρω είναι:
α. Το Νοσοκομείο Φυματιώντων συστάθηκε το 1925, για την περίθαλψη και θεραπεία ατόμων που είχαν προσβληθεί από φυματίωση, αλλά δεν λειτούργησε ποτέ εξαιτίας ελλείψεως κτιριακής υποδομής, παρότι τα πρώτα χρόνια έγιναν ενέργειες για την απόκτησή της, όπως επιβολή ειδικής φορολογίας στην Περιφέρεια Κρήτης, παραχώρηση οικοπεδικής έκτασης του
Ταμείου Εφέδρων Κρήτης, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα αρχικό ημιτελές οικοδόμημα το οποίο είναι κατεστραμμένο.
Στην εποχή μας που τα κρούσματα από φυματίωση έχουν περιοριστεί αλλά και οι προσβληθέντες περιθάλπονται στα γενικά νοσοκομεία, ο σκοπός του Νοσοκομείου Φυματιώντων εξέλιπε, οπότε η μετατροπή του σε άλλο 'Iδρυμα Κοινωνικής Προστασίας που να καλύπτει σύγχρονες ανάγκες θεωρείται επιβεβλημένη.
β. Το Θ.Χ.Π. Παιδιών Ηρακλείου Κρήτης συστάθηκε το 1985 αλλά δεν λειτούργησε ποτέ, παρότι διαθέτει κινητή περιουσία και η λειτουργία του θεωρείται αναγκαία. Από τη συγχώνευση και μετατροπή των εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. θα προκύψει ενοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, ορθολογικότερη χρησιμοποίηση αυτής, εξοικονόμηση πόρων από την
ενιαία λειτουργία και κοινωνικό όφελος. Με την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλείται καμία οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου. Αντίθετα με τησυγχώνευση των δύο Ν.Π.Δ.Δ. και τη λειτουργία ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. αντί δύο ξεχωριστών για παιδιά και ενήλικες αντίστοιχα, θα υπάρξει εξοικονόμηση πόρων»

Νέες ονομασίες στους νόμους 2003 και 2013

 

Το Σανατόριο στο Λουτράκι που από το 1999 είχε μετονομαστεί πλέον σε "Κέντρο Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών – Ενηλίκων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ηρακλείου Κρήτης", τέσσερα
χρόνια μετά, αλλάζει και πάλι ονομασία.
Ο νέος του τίτλος είναι "Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ηρακλείου Κρήτης" και με αυτό το όνομα συγχωνεύεται με το "Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου", συνεχίζοντας να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Αυτό συνέβη με τον νόμο 3106/ 10.2.2003 για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. Υπό την εποπτεία του Υπ. Υγείας ορίζονται οι υγειονομικές περιφέρειες της χώρας. Στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης αναφέρεται ως "Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής
Αποκατάστασης Ηρακλείου Κρήτης", έχει όμως την ημερομηνία σύστασης του 1999.


Σε διευκρινιστική μάλιστα παράγραφο σημειώνεται ότι καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
«Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου. Στο νόμο 3106/10.2.2003 αναφέρεται: «2. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στις εκκρεμείς μετατάξεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και για τις
υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά».
«2.Α. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ηρακλείου Κρήτης», το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 21 του ν. 2716/1999 (Α' 96) και μετονομάστηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση ΙΖ υποπερίπτωση ι' του ν. 3106/2003 (Α' 30), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
«Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου» που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του «π.δ. 263/1989 (Α' 124)», διατηρώντας την υφιστάμενη νομική μορφή του ως Ν.Π.Δ.Δ.».
Το 2013 η αρμοδιότητα από το υπουργείο Υγείας περνάει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Αλληλεγγύης.
Ο νόμος 4109/2013(ΦΕΚ Α 16-23.01.2013),στο άρθρο 9 μεταβιβάζει την αρμοδιότητα και συγχωνεύει ξανά τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τότε τα έξι Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Κρήτης», συγχωνεύονται εκ νέου και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», το οποίο διατηρεί τη μορφή του μέχρι σήμερα και κρύβει μέσα στο αλαλούμ των μετονομασιών και των διατάξεων και το Σανατόριο Λουτρακίου, χωρίς βέβαια να το γνωρίζει.
Οι «τίτλοι» που συνοδεύουν το Σανατόριο από το 1999- μέχρι το 2003, αναφέρονται και στον νόμο του 2023 είτε ως Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης είτεως Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο. Κάπου εκεί μέσα μόνο στα χαρτιά είναι και αυτή η αναξιοποίητη περιουσία που χάθηκε στα ΦΕΚ που παρουσιάζει σήμερα η Φωνή του Μαλεβιζίου.
Ίσως γι αυτό εκείνη την εποχή δεν καταγράφηκε το Σανατόριο στα περιουσιακά στοιχεία του νέου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης και δεν έχει γνώση η σημερινή διοίκηση.
Υπενθυμίζεται ότι στο Α΄μέρος της έρευνας που παρουσιάστηκαν πολύ σημαντικά στοιχεία υπήρχε και η δήλωση του Βασίλη Κεγκέρογλου που ανέφερε ότι όταν ο ίδιος ήταν υφυπουργός Εργασίας είχε δώσει εντολή να διερευνηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην προσπάθεια ένταξης του Σανατορίου σε χρηματοδοτικόπρόγραμμα.
Τη δεκαετία του 2010 είχε γίνει η τελευταία προσπάθεια. Η πρώτη ήταν από τον Ηρακλή Πυργιαννάκη ως αντινομάρχης πριν το 1999, και η δεύτερη την πρώτη θητεία του Μαμουλάκη την περίοδο (2011 -2014) που υπήρχε ο νόμος αλλά δεν τον ήξεραν τότε, όπως προκύπτει με τα στοιχεία του σήμερα.
Το κτήριο φάντασμα που έχει την ίδια μορφή τα τελευταία 84 χρόνια και ποτέ δεν αξιοποιήθηκε, υπάρχει ως ίδρυμα μόνο στους νόμους, χαμένο σε διατάξεις… αλλά υπάρχει…

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ