Η παγκόσμια ημέρα νερού στην Ελλάδα του 2024 αποκτά ιδιαίτερη σημασία για πολλούς λόγους

Άρθρο του διευθυντή της ΔΕΥΑΜ Γιώργου Κουγιουμουτζάκη

Petite Perle 300×250

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2024 είναι αφιερωμένη από τα Ηνωμένα Έθνη στην ανάγκη συνεργασίας για την ισότιμη πρόσβαση όλων των ανθρώπων στο νερό, ώστε να λειτουργήσει ως μέσο για έναν πιο ειρηνικό κόσμο. Η αποδοχή του δικαιώματος όλων των ανθρώπων στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό και η κατανόηση της αξίας του, ως του πολυτιμότερου αγαθού για τη ύπαρξη ζωής στον πλανήτη Γη, μπορεί να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για συνεργασίες ανάμεσα σε κοινότητες, αλλά και σε χώρες για μια ειρηνική συνύπαρξη, ευημερία και καλή γειτονία.
Η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, την ένταση των πλημμυρικών φαινομένων και ταυτόχρονα την εμφάνιση λειψυδρίας, μας υποδεικνύουν την ανάγκη μιας διαφορετικής προσέγγισης στην διαχείριση του νερού.Το 90% των καταστροφών πλέον στη Γη οφείλονται σε πλημμύρες, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα φαινόμενα ξηρασίας.
Αυτό προσδιορίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα μεγάλης κλίμακας για την διαχείριση των ομβρίων υδάτων, με έργα ανάσχεσης και αποθήκευσης όπου αυτό είναι δυνατό και ταυτόχρονα να συνδυαστούν με μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας σε οικισμούς που το έχουν ανάγκη και κινδυνεύουν από πλημμυρικά φαινόμενα. Από την άλλη πλευρά πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς ποσότητες νερού τόσο για την κάλυψη υδρευτικών, όσο και αρδευτικών αναγκών,λαμβάνοντας υπόψη την σημασία διαχείρισης των φυσικών πόρων με στόχο την αειφορία σε περιοχές που η λειψυδρία είναι πλέον γεγονός.
Η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση του πολυτιμότερου αγαθού για τη ζωή όπως είναι το νερό, δεν πρέπει να δημιουργεί αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, αλλά να συνδυάζει και να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα κάθε διαφορετικής προσέγγισης διαχείρισης του, που μπορεί να διασφαλίζει την επάρκεια και την ποιότητα του προς όφελος όλων.
Ο συνδυασμός παραδοσιακών λύσεων όπως είναι τα φράγματα και οι γεωτρήσεις, μπορούν να συνδυαστούν με την τεχνολογία και τις λύσεις που προσφέρει η αφαλάτωση, για κάλυψη υδρευτικών αναγκών. Η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, με την λειτουργία μονάδων επεξεργασίας λυμάτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας, δίνει λύσεις στην προστασία του φυσικού πόρου, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να καλύψει αρδευτικές ανάγκες όπου αυτό απαιτείται, αλλά και να εμπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα με αυστηρή τήρηση των προσδιορισμένων περιβαλλοντικών όρων .
Η κατανόηση των συνεπειών των δράσεων του καθενός από εμάς στην διαχείριση του νερού για την κάλυψη των βασικών αναγκών μας, είναι ένα μεγάλο στοίχημα στην προσπάθεια για επάρκεια ποιότητα και εξασφάλιση του ως αγαθού ζωής και στο μέλλον.
Η σημασία του νερού και ο δημόσιος χαρακτήρας του είναι αυτονόητη έννοια σε κάθε κοινωνία που θέλει να αναπτύσσεται σε πλαίσια: δημοκρατίας, κοινωνικής ισότητας και αλληλεγγύης των πολιτών, με εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης συνταγματικά κατοχυρωμένης στο πόσιμο νερό.
Η προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση για την επιβολή νόμου που αφορά την διαχείριση των νερών, οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση του φυσικού πόρου, μακριά από την εκφρασμένη άποψη των κοινωνιών μέσα από τα ψηφίσματα τόσο των Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας,όσο και από τα ψηφίσματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, που είναι οι αρμόδιοι φορείς διαχείρισης του νερού σύμφωνα με τον Ν.1069/80. Η παγκόσμια ημέρα νερού στην Ελλάδα του 2024, αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή στην εφαρμογή των Συνταγματικών Προσταγών και να διεκδικήσουμε το δικαίωμα μας στο να γίνεται πράξη η έκφραση της πλειοψηφίας, σε μια χώρα που το πολίτευμα μας στηρίζεται στην δημοκρατία. Η αναβολή των σχεδίων της κυβέρνησης για την κατάθεση του νομοσχεδίου έως τις Ευρωεκλογές λόγω πολιτικού κόστους, δεν πρέπει να μας αφήνει αδρανείς στο να συσπειρώσουμε περισσότερες δυνάμεις, όχι κάτω από μια κομματική σημαία, αλλά κάτω από την ιδιότητα μας ως πολίτες που αναγνωρίζουμε την βαρύτητα και την σημασία της ιδιωτικοποίησης του νερού και τις συνέπειες που αυτό θα επιφέρει στην ζωή μας και στη ζωή των παιδιών μας εκφράζοντας την αντίρρηση μας.

Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης
Οικονομολόγος MSc
Διευθυντής ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Απόψεις - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ